Kontakty

Typ Telefon
ústředna 412332019

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Čistecký Zdeněk Bc. 28412315956zdenek.cistecky@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů
Heroutová Bejrová Jiřina Ing. Bc. CV8412315957Jirina.Heroutova@cuzk.czředitelka Katastrálního pracoviště Rumburk
Mašek Daniel Ing. 15412315944daniel.masek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Babický Tomáš Ing.
412315951
Tomas.Babicky@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Břeň Jaroslav
412315958
jaroslav.bren@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Dargajová Michaela 4
412315955
michaela.dargajova@cuzk.czekonomka KP
Dušková Naďěžda
412315950
nadezda.duskova@cuzk.czreferent právního oddělení
Fiala Petr Bc.
412315943
petr.fiala@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Herout Tomáš Bc.
412315948
tomas.herout@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Nedvídková Jitka Ing. Bc.
412315954
jitka.nedvidkova@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Nossberger Pavel
412315958
pavel.nossberger@cuzk.czreferent oddělení právních vztahů
Pajchlová Andrea
412315953
andrea.pajchlova@cuzk.czreferent právního oddělení
Pražanová Iva
412315940
iva.prazanova@cuzk.czreferent právního oddělení
Richter Jiří
412315946
jiri.richter@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Trmalová Jana
412315945
jana.trmalova@cuzk.czreferent právního oddělení
Vít Pavel Bc.
412315944
pavel.vit@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.rumburk@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

01.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v  katastrálních územích Dolní Chřibská a Varnsdorf probíhá revize katastru nemovitostí a v katastrálním území Staré Křečany nové mapování. Předmětem revize i nového mapování jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce obecního i katastrálního úřadu.

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

13.08.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

11.08.2020
Zeměměřický úřad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížeč, Geoprohlížeč pro mobilní zařízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostředí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížeč 
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
 

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.