Kontakty

Typ Telefon
ústředna 412332019

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Čistecký Zdeněk Bc. 28412315956zdenek.cistecky@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů
Heroutová Bejrová Jiřina Ing. Bc. CV8412315957Jirina.Heroutova@cuzk.czředitelka Katastrálního pracoviště Rumburk
Mašek Daniel Bc. 15412315944daniel.masek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Babický Tomáš Ing.
412315951
Tomas.Babicky@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Břeň Jaroslav
412315958
jaroslav.bren@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Dušková Naďěžda
412315950
nadezda.duskova@cuzk.czreferent právního oddělení
Fiala Petr Bc.
412315943
petr.fiala@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Herout Tomáš Bc.
412315948
tomas.herout@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Nedvídková Jitka Ing. Bc.
412315954
jitka.nedvidkova@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Nossberger Pavel
412315958
pavel.nossberger@cuzk.czreferent oddělení právních vztahů
Pajchlová Andrea
412315953
andrea.pajchlova@cuzk.czreferent právního oddělení
Pražanová Ilona
412315955
ilona.prazanova@cuzk.czekonomka KP
Pražanová Iva
412332019
iva.prazanova@cuzk.czreferent právního oddělení
Richter Jiří
412315946
jiri.richter@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Trmalová Jana
412315945
jana.trmalova@cuzk.czreferent právního oddělení
Vít Pavel Bc.
412315944
pavel.vit@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.rumburk@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

01.10.2019

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v  katastrálních územích Nová Chřibská, Varnsdorf a Dolní Chřibská probíhá revize katastru nemovitostí a v katastrálním území Staré Křečany nové mapování. Předmětem revize i nového mapování jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce obecního i katastrálního úřadu.Aktuality resortu

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.