Kontakty

Typ Telefon
ústředna 412332019

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Čistecký Zdeněk Bc. 28412315956
zdenek.cistecky@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů
Heroutová Bejrová Jiřina Ing. Bc. CV8412315957
Jirina.Heroutova@cuzk.czředitelka Katastrálního pracoviště Rumburk
Mašek Daniel Ing. 15412315944
daniel.masek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Babický Tomáš Ing.
412315951
Tomas.Babicky@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Břeň Jaroslav
412315958
jaroslav.bren@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Dušková Naďěžda
412315950
nadezda.duskova@cuzk.czreferent právního oddělení
Fiala Petr Bc.
412315943
petr.fiala@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Herout Tomáš Bc.
412315948
tomas.herout@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Krejčí Eva 31
412315945
eva.krejci@cuzk.czreferent právního oddělení, ekonom
Nedvídková Jitka Ing. Bc.
412315954
jitka.nedvidkova@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Nossberger Pavel
412315958
pavel.nossberger@cuzk.czreferent oddělení právních vztahů
Pajchlová Andrea Bc.
412315953
andrea.pajchlova@cuzk.czreferent právního oddělení
Pražanová Iva
412315940
iva.prazanova@cuzk.czreferent právního oddělení
Richter Jiří
412315946
jiri.richter@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Trmalová Jana
412315945
jana.trmalova@cuzk.czreferent právního oddělení
Vít Pavel Bc.
412315944
pavel.vit@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.rumburk@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

16.02.2021
S účinností od 17.2.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Rumburk Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek : 8:00 - 14:00

Pátek : 8:00 - 12:00

01.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v  katastrálních územích Dolní Chřibská , Chřibská a Varnsdorf probíhá revize katastru nemovitostí a v katastrálním území Staré Křečany nové mapování. Předmětem revize i nového mapování jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce obecního i katastrálního úřadu.

Aktuality resortu

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.

17.03.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2021) je k dispozici ke stažení.

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.