Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.rumburk@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 22 vlevo od vstupu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Zdeněk Čistecký28412315956
zdenek.cistecky@cuzk.czvedoucí odd.právních vztahů
Michaela Dargajová4412315955
michaela.dargajova@cuzk.czekonomka KP
Ing. Bc. Jiřina Heroutová Bejrová8412315957
jirina.heroutova@cuzk.czředitelka Katastrálního pracoviště Rumburk
Ing. Daniel Mašek15412315944
daniel.masek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace
Ing. Bc. Jitka Nedvídková412315954
jitka.nedvidkova@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Pavel Nossberger412315958
pavel.nossberger@cuzk.czreferent oddělení právních vztahů
Iva Pražanová412315940
iva.prazanova@cuzk.czreferent právního oddělení

Aktuality pracoviště

01.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v  katastrálních územích Dolní Chřibská a Varnsdorf probíhá revize katastru nemovitostí a v katastrálním území Staré Křečany nové mapování. Předmětem revize i nového mapování jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce obecního i katastrálního úřadu.

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

13.08.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

11.08.2020
Zeměměřický úřad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížeč, Geoprohlížeč pro mobilní zařízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostředí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížeč 
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
 

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.