Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.rumburk@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 22 vlevo od vstupu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Zdeněk Čistecký28412315956zdenek.cistecky@cuzk.czvedoucí odd.právních vztahů
Ing. Bc. Jiřina Heroutová Bejrová8412315957jirina.heroutova@cuzk.czředitelka Katastrálního pracoviště Rumburk
Bc. Daniel Mašek15412315944daniel.masek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace
Ing. Bc. Jitka Nedvídková412315954jitka.nedvidkova@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Pavel Nossberger412315958pavel.nossberger@cuzk.czreferent oddělení právních vztahů
Ilona Pražanová412315955ilona.prazanova@cuzk.czekonomka KP
Iva Pražanová412332019iva.prazanova@cuzk.czreferent právního oddělení

Aktuality pracoviště

01.10.2019

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v  katastrálních územích Nová Chřibská, Varnsdorf a Dolní Chřibská probíhá revize katastru nemovitostí a v katastrálním území Staré Křečany nové mapování. Předmětem revize i nového mapování jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce obecního i katastrálního úřadu.Aktuality resortu

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.