Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.rumburk@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 22 vlevo od vstupu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Zdeněk Čistecký28412315956
zdenek.cistecky@cuzk.czvedoucí odd.právních vztahů
Ing. Bc. Jiřina Heroutová Bejrová8412315957
jirina.heroutova@cuzk.czředitelka Katastrálního pracoviště Rumburk
Ing. Daniel Mašek15412315944
daniel.masek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace
Ing. Bc. Jitka Nedvídková412315954
jitka.nedvidkova@cuzk.czreferent oddělení aktualizace a dokumentace
Pavel Nossberger412315958
pavel.nossberger@cuzk.czreferent oddělení právních vztahů
Iva Pražanová412315940
iva.prazanova@cuzk.czreferent právního oddělení

Aktuality pracoviště

16.02.2021
S účinností od 17.2.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Rumburk Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek : 8:00 - 14:00

Pátek : 8:00 - 12:00

01.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v  katastrálních územích Dolní Chřibská , Chřibská a Varnsdorf probíhá revize katastru nemovitostí a v katastrálním území Staré Křečany nové mapování. Předmětem revize i nového mapování jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce obecního i katastrálního úřadu.

Aktuality resortu

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.

17.03.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2021) je k dispozici ke stažení.

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.