Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-179/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Gočiková
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-486/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Machan
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-566/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Veber
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-632/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Hadrbolcová
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-643/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Roubíčková
Platnost od: 09.04.2021 Platnost do: 24.04.2021

Veřejná vyhláška V-469/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Arya
Platnost od: 07.04.2021 Platnost do: 22.04.2021

Veřejná vyhláška V-477/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Minařík
Platnost od: 07.04.2021 Platnost do: 22.04.2021

Veřejná vyhláška V-520/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Marková
Platnost od: 07.04.2021 Platnost do: 22.04.2021

Dražební vyhláška 112 EX 2250/08-174 k.ú. Krásná Lípa
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 09.06.2021

Dražební vyhláška 120 EX 11058/07-492 k.ú. Varnsdorf
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 02.06.2021

Dražební vyhláška 81 EX 06463/09-340 k.ú. Mikulášovice
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 01.07.2021

Veřejná vyhláška V-351/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Bickart
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška V-493/2021-531 Vyrozumění o provedení vkladu Gavlík
Platnost od: 30.03.2021 Platnost do: 14.04.2021

Dražební vyhláška 112 EX 2354/08-194 k.ú. Studánka u Rumburku
Platnost od: 22.03.2021 Platnost do: 26.05.2021

Dražební vyhláška 137 EX 9872/10-150 k.ú. Jiřetín pod Jedlovou
Platnost od: 18.03.2021 Platnost do: 02.06.2021

Dražební vyhláška 94 EX 01510/11 k.ú. Dolní Chřibská
Platnost od: 17.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Dražební vyhláška 124 EX 2026/08-741 k.ú. Šluknov
Platnost od: 05.03.2021 Platnost do: 28.04.2021

Dražební vyhláška 167 EX_385_08_826 k.ú. Varnsdorf
Platnost od: 03.03.2021 Platnost do: 22.04.2021

Dražební vyhláška 112 EX 1358/09-541 k.ú. Šluknov
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 29.04.2021

Dražební vyhláška 180 EX 10673/08-165 k.ú. Mikulášovice
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 22.04.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o vyhlášení revize k.ú. Chřibská
Platnost od: 22.01.2021 Platnost do: 31.01.2022

Oznámení o omezení úředních hodin od 12.10.2020
Platnost od: 09.10.2020  

Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Rybniště-oznámení o zahájení řízení
Platnost od: 17.08.2020  

Oznámení o vyhlášení úplné revize katastru nemovitostí v k.ú. Varnsdorf
Platnost od: 16.07.2019 Platnost do: 31.12.2021

Oznámení o obnově operátu novým mapováním na části katastrálního území Staré Křečany
Platnost od: 26.04.2018 Platnost do: 31.12.2021

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Obnova operátu a revize
Platnost od: 13.01.2020  

ZPMZ při obnově operátu
Platnost od: 17.12.2013  

Technické parametry přijímaných podání v elektronické podobě
Platnost od: 17.12.2013  

Aktuality pracoviště

16.02.2021
S účinností od 17.2.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Rumburk Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek : 8:00 - 14:00

Pátek : 8:00 - 12:00

01.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v  katastrálních územích Dolní Chřibská , Chřibská a Varnsdorf probíhá revize katastru nemovitostí a v katastrálním území Staré Křečany nové mapování. Předmětem revize i nového mapování jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce obecního i katastrálního úřadu.

Aktuality resortu

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.

17.03.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2021) je k dispozici ke stažení.

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.