Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-1723/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Vnenk
Platnost od: 13.08.2020 Platnost do: 28.08.2020

Veřejná vyhláška V-1732/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Vnenk
Platnost od: 13.08.2020 Platnost do: 28.08.2020

Veřejná vyhláška V-1790/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Janovská
Platnost od: 13.08.2020 Platnost do: 28.08.2020

Veřejná vyhláška V-1801/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Bílý
Platnost od: 13.08.2020 Platnost do: 28.08.2020

Veřejná vyhláška OR-54/2020-531 Souhlas s opravou Bosman
Platnost od: 11.08.2020 Platnost do: 26.08.2020

Dražební vyhláška 134 EX 12609/12-495 k.ú. Jiříkov
Platnost od: 10.08.2020 Platnost do: 10.09.2020

Veřejná vyhláška V-1643/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Šulcová
Platnost od: 10.08.2020 Platnost do: 15.08.2020

Veřejná vyhláška V-1644/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Šulcová
Platnost od: 10.08.2020 Platnost do: 15.08.2020

Veřejná vyhláška V-1702/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Žítková
Platnost od: 10.08.2020 Platnost do: 25.08.2020

Veřejná vyhláška V-1703/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Varyš
Platnost od: 10.08.2020 Platnost do: 25.08.2020

Veřejná vyhláška V-1943/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Helikar
Platnost od: 10.08.2020 Platnost do: 25.08.2020

Veřejná vyhláška V-1622/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Zítová
Platnost od: 03.08.2020 Platnost do: 18.08.2020

Veřejná vyhláška V-1668/2020-531 Vyrozumění o provedení vkladu Přibyl
Platnost od: 03.08.2020 Platnost do: 18.08.2020

Veřejná vyhláška V-1838/2020-531 Obecné obeslání Drchotová
Platnost od: 31.07.2020 Platnost do: 15.08.2020

Veřejná vyhláška V-1838/2020-531 Obecné obeslání Průdek
Platnost od: 31.07.2020 Platnost do: 15.08.2020

Dražební vyhláška 081 EX 29893/12-196 k.ú. Krásná Lípa podíl 1/7
Platnost od: 21.07.2020 Platnost do: 20.08.2020

Dražební vyhláška 178 EX 1382/11-102 k.ú. Dolní Chřibská
Platnost od: 17.07.2020 Platnost do: 19.10.2020

Dražební vyhláška 178 EX 1382/11-105 k.ú. Dolní Chřibská
Platnost od: 17.07.2020 Platnost do: 19.10.2020

Dražební vyhláška 207 EX 7679/07-196 k.ú. Horní Podluží
Platnost od: 16.07.2020 Platnost do: 16.09.2020

Dražební vyhláška 124 EX 3715/07-303 k.ú. Horní Poustevna
Platnost od: 10.07.2020 Platnost do: 02.09.2020

Dražební vyhláška 074 EX 07472/06-182 k.ú. Krásná Lípa - odročení
Platnost od: 01.07.2020 Platnost do: 09.09.2020

Dražební vyhláška 112 EX 816/07-241 k.ú. Varnsdorf
Platnost od: 18.06.2020 Platnost do: 10.09.2020

Dražební vyhláška 207 EX 7679/07-192 k.ú. Horní Podluží - odročení
Platnost od: 22.04.2020 Platnost do: 16.09.2020

Oznámení o zahájení revize k.ú. Dolní Chřibská
Platnost od: 10.01.2020 Platnost do: 31.01.2021

Oznámení o vyhlášení úplné revize katastru nemovitostí v k.ú. Varnsdorf
Platnost od: 16.07.2019 Platnost do: 31.12.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Oznámení o obnově operátu novým mapováním na části katastrálního území Staré Křečany
Platnost od: 26.04.2018 Platnost do: 31.12.2021

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Obnova operátu a revize
Platnost od: 13.01.2020  

ZPMZ při obnově operátu
Platnost od: 17.12.2013  

Technické parametry přijímaných podání v elektronické podobě
Platnost od: 17.12.2013  

Aktuality pracoviště

01.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v  katastrálních územích Dolní Chřibská a Varnsdorf probíhá revize katastru nemovitostí a v katastrálním území Staré Křečany nové mapování. Předmětem revize i nového mapování jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce obecního i katastrálního úřadu.

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

13.08.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

11.08.2020
Zeměměřický úřad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížeč, Geoprohlížeč pro mobilní zařízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostředí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížeč 
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
 

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.