Revize KN

08.03.2018

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 12.3.2018 - do 30.11.2018 bude probíhat v katastrálním území Habartice u Krupky obce Krupka revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.