Revize KN

28.06.2022

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.9.2022 - do 30.11.2023 bude probíhat v katastrálních územích Moldava, Nové Město u Mikulova, Oldříš u Moldavy a Pastviny u Moldavy obce Moldava revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.