Kontakty

Typ Telefon
ústředna 569668111
fax 567109101

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Beránek Jaroslav Ing. CV204569668100
jaroslav.beranek@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Kolářová Renata Bc. 220569668120
renata.kolarova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN I
Krejčová Jitka Ing. 210569668128
jitka.krejcova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN II
Petrová Alena Mgr. 312569668162
petrova.alena@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Vosyková Renata 205569668170
renata.vosykova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Aubus Jan DiS. 218
569668124
jan.aubus@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Bártíková Jana 106
569668153
jana.bartikova@cuzk.czoddělení dokumentace - podatelna
Beránková Eva 311
569668164
eva.berankova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Březinová Lenka 320
569668167
lenka.brezinova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Čeloudová Věra 208
569668137
vera.celoudova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Černá Eva Ing. 210
569668126
eva.cerna2@cuzk.czoddělení právních vztahů
Dvořáčková Martina 315
569668154
martina.dvorackova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Dvořáková Ivana 316
569668166
ivana.dvorakova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Dvořáková Jana 209
569668118
jana.dvorakova3@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Feitová Renata 217
569668122
renata.feitova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Fiedler Lubomír 201
569668175
lubomir.fiedler@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Habásková Monika 301
569668141
monika.habaskova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Havlová Hana 107
569668106
hana.havlova@cuzk.czoddělení dokumentace
Ivanická Martina 107
569668105
martina.ivanicka@cuzk.czoddělení dokumentace
Kadlecová Věra JUDr. 317
569668168
vera.kadlecova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Kotlasová Martina 305
569668152
martina.kotlasova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Koubková Andrea 207
569668123
andrea.koubkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Kubová Anna 307
569668155
anna.kubova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Kučírková Jitka 108
569668107
jitka.kucirkova@cuzk.czoddělení dokumentace
Linhartová Hana 216
569668119
hana.linhartova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Marková Blanka 210
569668130
blanka.markova@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Medová Jitka Mgr. 305
569668165
jitka.medova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Milichovská Andrea 106
569668180
andrea.milichovska@cuzk.czoddělení dokumentace - podatelna
Mottlová Pavlína 109
569668112
pavlina.mottlova@cuzk.czoddělení dokumetace - podklady pro geometrické plány
Nováková Jaroslava 110
569668111
jaroslava.novakova5@cuzk.czoddělení dokumentace - podatelna
Podrábská Alena Ing. 202
569668135
alena.podrabska@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Poláková Veronika DiS. 207
569668151
Veronika.Polakova@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Růžková Marta Ing. 208
569668133
marta.ruzkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Sedláková Miroslava 216
569668104
miroslava.sedlakova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Sukdoláková Michaela 217
569668121
michaela.sukdolakova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Šidláková Jana 106
569668142
jana.sidlakova@cuzk.czoddělení dokumentace - podatelna
Šimková Ivana 315
569668158
ivana.simkova1@cuzk.czoddělení právních vztahů
Špalková Soňa 216
569668129
sona.spalkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Špiňarová Martina 209
569668163
martina.spinarova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Tomanová Miloslava Ing. 306
569668160
miloslava.tomanova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Vak Jiří Ing. 215
569668171
jiri.vak@cuzk.czoddělení aktualizace KN I - informatik KP
Zachariášová Michaela 221
569668134
michaela.zachariasova@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Zelenková Edita 207
569668123
edita.zelenkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Zimmermannová Marta 307
569668156
marta.zimmermannova@cuzk.czoddělení právních vztahů

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.havlickuv-brod@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

30.04.2020

Důležité upozornění!
S účinností od 4. května 2020 dochází k obnovení standardního rozvrhu úředních hodin, tj. na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý,  čtvrtek  a pátek od 8:00 do 14:00 hodin.

I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou nebo elektronicky). 
Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.Aktuality úřadu

02.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent /vrchní referent v odd. aktualizace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Velké Meziříčí na Katastrálním úřadu pro Vysočinu, místo výkonu služby Velké Meziříčí.

01.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent na Katastrálním pracovišti Moravské Budějovice Katastrálního úřadu pro Vysočinu, místo výkonu služby Moravské Budějovice

Aktuality resortu

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.