Kontakty

Typ Telefon
ústředna 569668111
fax 567109101

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Beránek Jaroslav Ing. CV204569668100
jaroslav.beranek@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Kolářová Renata Bc. 220569668120
renata.kolarova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN I
Krejčová Jitka Ing. 218569668128
jitka.krejcova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN II
Kadlecová Věra JUDr. 317569668168
vera.kadlecova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Vosyková Renata 205569668170
renata.vosykova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Aubus Jan DiS. 217
569668124
jan.aubus@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Bártíková Jana 106
569668153
jana.bartikova@cuzk.czoddělení dokumentace - podatelna
Březinová Lenka 320
569668167
lenka.brezinova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Čeloudová Věra 208
569668137
vera.celoudova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Černá Eva Ing. 210
569668126
eva.cerna2@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Dušková Monika 313
569668158
Monika.Duskova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Dvořáčková Martina 315
569668154
martina.dvorackova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Dvořáková Ivana 316
569668166
ivana.dvorakova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Dvořáková Jana 209
569668118
jana.dvorakova3@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Feitová Renata 216
569668122
renata.feitova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Fiedler Lubomír 201
569668175
lubomir.fiedler@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Habásková Monika 301
569668141
monika.habaskova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Havlová Hana 107
569668106
hana.havlova@cuzk.czoddělení dokumentace
Ivanická Martina 111
569668115
martina.ivanicka@cuzk.czoddělení dokumentace
Kotlasová Martina 305
569668152
martina.kotlasova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Kopecká Alena Ing. 202
569668135
alena.kopecka@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Koubková Andrea 217
569668116
andrea.koubkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Kubová Anna 307
569668155
anna.kubova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Kučírková Jitka 108
569668107
jitka.kucirkova@cuzk.czoddělení dokumentace
Linhartová Hana 216
569668119
hana.linhartova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Marková Blanka 210
569668130
blanka.markova@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Medová Jitka Mgr. 312
569668165
jitka.medova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Milichovská Andrea 110
569668111
andrea.milichovska@cuzk.czoddělení dokumentace
Mottlová Pavlína 109
569668112
pavlina.mottlova@cuzk.czoddělení dokumetace - podklady pro geometrické plány
Pokorná Lucie DiS. 106
569668180
Lucie.pokorna@cuzk.czoddělení dokumentace - podatelna
Poláková Veronika DiS. 207
569668151
Veronika.Polakova@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Růžková Marta Ing. 208
569668133
marta.ruzkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Sedláková Miroslava 216
569668104
miroslava.sedlakova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Studýnka Tomáš JUDr., LL.M. 318
569668132
tomas.studynka@cuzk.czoddělení právních vztahů
Sukdoláková Michaela 209
569668121
michaela.sukdolakova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Šidláková Jana 106
569668142
jana.sidlakova@cuzk.czoddělení dokumentace - podatelna
Špalková Soňa 210
569668129
sona.spalkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Špiňarová Martina 207
569668163
martina.spinarova@cuzk.czoddělení aktualizace KN II
Tomanová Miloslava Ing. 306
569668160
miloslava.tomanova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Vak Jiří Ing. 215
569668171
jiri.vak@cuzk.czoddělení aktualizace KN I - informatik KP
Zachariášová Michaela 221
569668134
michaela.zachariasova@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Zelenková Edita 207
569668123
edita.zelenkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN I
Zimmermannová Marta 307
569668156
marta.zimmermannova@cuzk.czoddělení právních vztahů

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

22.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent v oddělení aktualizace KN I. Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.
 

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.