Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OO-7/2019-601 Oznámení obci Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 01.06.2019

Veřejná vyhláška V-1125/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Pacholík
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-1226/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Pacholík
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-1626/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Vašíček
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2389/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Němcová
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2915/2019-601 Informace o vyznačení plomby Charamzová
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2915/2019-601 Informace o vyznačení plomby Endrle
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2915/2019-601 Informace o vyznačení plomby Endrle
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2915/2019-601 Informace o vyznačení plomby Endrle
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2915/2019-601 Informace o vyznačení plomby Skálová
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-3782/2018-601 Vyrozumění o provedení vkladu DEBTINVEST LIMITED, id.č.609191
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2244/2019-601 Informace o vyznačení plomby Šimek
Platnost od: 13.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Souhlas s opravou Vala
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 27.05.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Souhlas s opravou Vala 2
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 27.05.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Souhlas s opravou Vala 3
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 27.05.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Informace o ukončení evidence údajů o BPEJ v k.ú. Květnov
Platnost od: 28.02.2017  

Informace - nový návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
Platnost od: 17.12.2013  

Leták obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí
Platnost od: 17.12.2013  

Informace o úplatách za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
Platnost od: 17.12.2013  

Zasílání informací pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
   

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality