Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o ukončení revize operátu v k.ú. Radostovice u Lipničky čj. RO-2/2022-601_17
Platnost od: 27.09.2023 Platnost do: 12.10.2023

Oznámení SPU o zahájení aktualizace BPEJ v části k.ú. Havlíčkův Brod zn. SPU 374685/2023/520100/Morkus
Platnost od: 25.09.2023 Platnost do: 10.10.2023

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu novým mapováním v části k.ú. Čachotín č.j. OO-1/2021-601-34
Platnost od: 19.09.2023 Platnost do: 04.10.2023

Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba čj. 207 EX 706/05-1638
Platnost od: 18.09.2023 Platnost do: 03.10.2023

Veřejná vyhláška RO-3/2021-601 Obecné obeslání Borská
Platnost od: 18.09.2023 Platnost do: 03.10.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-740/2023-601 Obecné obeslání Firkušná
Platnost od: 28.07.2023 Platnost do: 28.07.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-742/2023-601 Obecné obeslání Stehno
Platnost od: 28.07.2023 Platnost do: 28.07.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-742/2023-601 Obecné obeslání Stehnová
Platnost od: 28.07.2023 Platnost do: 28.07.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-744/2023-601 Obecné obeslání Grič
Platnost od: 28.07.2023 Platnost do: 28.07.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-744/2023-601 Obecné obeslání Grič 2
Platnost od: 28.07.2023 Platnost do: 28.07.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-521/2023-601 Obecné obeslání Ústřední elektrárny v Praze
Platnost od: 05.06.2023 Platnost do: 05.06.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-523/2023-601 Obecné obeslání Pavlíková
Platnost od: 05.06.2023 Platnost do: 05.06.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-525/2023-601 Obecné obeslání Vavroušek
Platnost od: 05.06.2023 Platnost do: 05.06.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-526/2023-601 Obecné obeslání Vavroušková
Platnost od: 05.06.2023 Platnost do: 05.06.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-538/2023-601 Obecné obeslání Kahule
Platnost od: 05.06.2023 Platnost do: 05.06.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-538/2023-601 Obecné obeslání Kahulová
Platnost od: 05.06.2023 Platnost do: 05.06.2024

Veřejná vyhláška OO-1/2022-601 výzva k přihlášení nedostatečně identifikované osoby oprávněné z věcného břemene (Františka Bizová)
Platnost od: 09.03.2023  

Veřejná vyhláška OO-5/2023-601 výzva k přihlášení nedostatečně identifikované osoby oprávněné z věcného břemene (Šedá Kristína, Tajovský Jindřich)
Platnost od: 09.03.2023  

Veřejná vyhláška OO-6/2020 výzva k přihlášení nedostatečně identifikované osoby oprávněné z věcného břemene (Emilie Vašáková)
Platnost od: 09.03.2023  

Veřejná vyhláška ZDŘ-206/2023-601 Obecné obeslání Kotěrová
Platnost od: 09.03.2023 Platnost do: 11.03.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-198/2023-601 Obecné obeslání Pavala
Platnost od: 02.03.2023 Platnost do: 04.03.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-199/2023-601 Obecné obeslání Tyrnerová
Platnost od: 02.03.2023 Platnost do: 04.03.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-201/2023-601 Obecné obeslání Tučková
Platnost od: 02.03.2023 Platnost do: 04.03.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-202/2023-601 Obecné obeslání Navrátil
Platnost od: 02.03.2023 Platnost do: 04.03.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-202/2023-601 Obecné obeslání Navrátilová
Platnost od: 02.03.2023 Platnost do: 04.03.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-137/2023-601 Obecné obeslání Jeřábková
Platnost od: 08.02.2023 Platnost do: 08.02.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-117/2023-601 Obecné obeslání Vaňková
Platnost od: 01.02.2023 Platnost do: 01.02.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-467/2022-601 Obecné obeslání Adamcová
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-468/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-468/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov 2
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-469/2022-601 Obecné obeslání Ústřední elektrárny v Praze
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-469/2022-601 Obecné obeslání Ústřední elektrárny v Praze 2
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-470/2022-601 Obecné obeslání Šenková
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-471/2022-601 Obecné obeslání Benzina n.p.Roudnice nad Labem
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-472/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-473/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-473/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov 2
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-474/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-475/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-476/2022-601 Obecné obeslání Benzina n.p.Roudnice nad Labem
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-477/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-478/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-479/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-480/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-481/2022-601 Obecné obeslání Chemické závody n.p.Horní Litvínov
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-482/2022-601 Obecné obeslání Benzina n.p.Roudnice nad Labem
Platnost od: 15.12.2022 Platnost do: 15.12.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-398/2022-601 Obecné obeslání Chlubný
Platnost od: 22.11.2022 Platnost do: 22.11.2023

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Informace o ukončení evidence údajů o BPEJ na části k.ú. Kněžská
Platnost od: 23.01.2019  

Informace o ukončení evidence údajů o BPEJ v k.ú. Květnov
Platnost od: 28.02.2017  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 07.10.2015  

Formulář – Žádost o uzavření inkasní smlouvy
Platnost od: 07.10.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

27.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent/ka - Podpora uživatelů.

22.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky sekce Katastrálního pracoviště Praha-západ.

21.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Veřejné zakázky a centralizované zadávání.