Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška PUP-1/2017-601 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Platnost od: 26.03.2019 Platnost do: 10.04.2019

Veřejná vyhláška PUP-5/2017-601 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Platnost od: 26.03.2019 Platnost do: 10.04.2019

Veřejná vyhláška OO-6/2017-601 Pozvánka průběh hranic Hrabalová
Platnost od: 25.03.2019 Platnost do: 09.04.2019

Veřejná vyhláška V-1044/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Sobotková
Platnost od: 21.03.2019 Platnost do: 05.04.2019

Veřejná vyhláška V-1101/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Kratochvílová
Platnost od: 21.03.2019 Platnost do: 05.04.2019

Veřejná vyhláška V-575/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Nikl
Platnost od: 21.03.2019 Platnost do: 05.04.2019

Veřejná vyhláška V-595/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Hortenská
Platnost od: 21.03.2019 Platnost do: 05.04.2019

Veřejná vyhláška V-726/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Marek
Platnost od: 21.03.2019 Platnost do: 05.04.2019

Veřejná vyhláška V-998/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Veselá
Platnost od: 21.03.2019 Platnost do: 05.04.2019

Veřejná vyhláška V-998/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Veselý
Platnost od: 21.03.2019 Platnost do: 05.04.2019

Veřejná vyhláška OO-3/2018-601 Oznámení obci Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Platnost od: 15.03.2019 Platnost do: 30.03.2019

Veřejná vyhláška OO-3/2019-601 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Platnost od: 15.03.2019 Platnost do: 30.03.2019

Veřejná vyhláška RO-9/2019-601 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Platnost od: 15.03.2019 Platnost do: 30.03.2019

Veřejná vyhláška V-990/2019-601 Zamítnutí návrhu Pacholík
Platnost od: 15.03.2019 Platnost do: 01.04.2019

Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba čj. 8 EX 72/10-150
Platnost od: 13.03.2019 Platnost do: 28.03.2019

Veřejná vyhláška RO-21/2017-601 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Platnost od: 12.03.2019 Platnost do: 27.03.2019

Veřejná vyhláška RO-22/2017-601 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Platnost od: 12.03.2019 Platnost do: 27.03.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Informace o ukončení evidence údajů o BPEJ v k.ú. Květnov
Platnost od: 28.02.2017  

Informace - nový návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
Platnost od: 17.12.2013  

Leták obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí
Platnost od: 17.12.2013  

Informace o úplatách za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
Platnost od: 17.12.2013  

Zasílání informací pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
   

Aktuality

26.04.2017
Vážení klienti,
v rámci zkvalitňování služeb jsme pro Vás na Katastrálním pracovišti Havlíčkův Brod připravili systém elektronické rezervace.
Zde se můžete objednat na Vámi zvolenou hodinu a předejít tak čekání ve frontě na podání vkladu nebo záznamu, poskytnutí údajů z katastru nemovitostí a dalších služeb poskytovaných katastrálním pracovištěm.