Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-7195/2021-601 Výzva k doplnění s přerušením řízení Výborný
Platnost od: 03.12.2021 Platnost do: 19.12.2021

Veřejná vyhláška V-7262/2021-601 Vyrozumění o provedení vkladu Novák
Platnost od: 02.12.2021 Platnost do: 17.12.2021

Veřejná vyhláška V-7353/2021-601 Vyrozumění o provedení vkladu Jelínek
Platnost od: 02.12.2021 Platnost do: 17.12.2021

Veřejná vyhláška V-7359/2021-601 Vyrozumění o provedení vkladu Foltánová
Platnost od: 02.12.2021 Platnost do: 17.12.2021

Veřejná vyhláška V-7435/2021-601 Vyrozumění o provedení vkladu Šejbl
Platnost od: 02.12.2021 Platnost do: 17.12.2021

Veřejná vyhláška V-7454/2021-601 Vyrozumění o provedení vkladu Kafková
Platnost od: 02.12.2021 Platnost do: 17.12.2021

Veřejná vyhláška V-7564/2021-601 Vyrozumění o provedení vkladu Jelínek
Platnost od: 02.12.2021 Platnost do: 17.12.2021

Veřejná vyhláška V-7612/2021-601 Vyrozumění o provedení vkladu Řehák
Platnost od: 02.12.2021 Platnost do: 17.12.2021

Veřejná vyhláška V-7761/2021-601 Vyrozumění o provedení vkladu Nejedlá
Platnost od: 02.12.2021 Platnost do: 17.12.2021

Oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení k usnesení vlády ČR č. 994 ze dne 8.10.2020
Platnost od: 12.10.2020  

Informace o ukončení evidence údajů o BPEJ na části k.ú. Kněžská
Platnost od: 23.01.2019  

Informace o ukončení evidence údajů o BPEJ v k.ú. Květnov
Platnost od: 28.02.2017  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 07.10.2015  

Formulář – Žádost o uzavření inkasní smlouvy
Platnost od: 07.10.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

22.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent v oddělení aktualizace KN I. Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.
 

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.