Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OO-3/2018-601 Pozvánka průběh hranic Ševčík
Platnost od: 19.07.2019 Platnost do: 03.08.2019

Veřejná vyhláška OO-3/2018-601 Pozvánka průběh hranic Ševčík
Platnost od: 19.07.2019 Platnost do: 03.08.2019

Veřejná vyhláška V-3134/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Dočekal
Platnost od: 18.07.2019 Platnost do: 02.08.2019

Veřejná vyhláška V-3256/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Valenta
Platnost od: 18.07.2019 Platnost do: 02.08.2019

Veřejná vyhláška V-3347/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Šťastný
Platnost od: 18.07.2019 Platnost do: 02.08.2019

Veřejná vyhláška V-3395/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Jiráček
Platnost od: 18.07.2019 Platnost do: 02.08.2019

Veřejná vyhláška V-3416/2019-601 Vyrozumění o provedení vkladu Dominik
Platnost od: 18.07.2019 Platnost do: 02.08.2019

Veřejná vyhláška V-4015/2019-601 Obecné obeslání Šimek
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-4015/2019-601 Obecné obeslání Šťastný
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška OO-7/2019-601 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Zahájení řízení Blažková
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Zahájení řízení Blažková 2
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Zahájení řízení Kubát
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Zahájení řízení Kubát 2
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Zahájení řízení Kubátová
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Zahájení řízení Kubátová
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Zahájení řízení Kubátová 2
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Zahájení řízení Kubátová 2
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Zahájení řízení Vala
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-142/2019-601 Zahájení řízení Vala 2
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška OR-460/2019-601 Souhlas s opravou Klanecká
Platnost od: 08.07.2019 Platnost do: 23.07.2019

Veřejná vyhláška OR-460/2019-601 Souhlas s opravou Klanecká 2
Platnost od: 08.07.2019 Platnost do: 23.07.2019

Veřejná vyhláška OR-460/2019-601 Souhlas s opravou Staněk
Platnost od: 08.07.2019 Platnost do: 23.07.2019

Veřejná vyhláška OR-460/2019-601 Souhlas s opravou Staněk 2
Platnost od: 08.07.2019 Platnost do: 23.07.2019

Veřejná vyhláška V-3368/2019-601 Výzva k doplnění s přerušením řízení Indreiová
Platnost od: 08.07.2019 Platnost do: 23.07.2019

Oznámení klientům katastrálního úřadu o možnostech újrady poplatků
Platnost od: 28.06.2019 Platnost do: 31.10.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Informace o ukončení evidence údajů o BPEJ v k.ú. Květnov
Platnost od: 28.02.2017  

Informace - nový návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
Platnost od: 17.12.2013  

Leták obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí
Platnost od: 17.12.2013  

Informace o úplatách za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
Platnost od: 17.12.2013  

Zasílání informací pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
   

Aktuality z KÚ

28.06.2019
Katastrální úřad pro Vysočinu oznamuje, že na všech katastrálních pracovištích na Vysočině lze využít několik možností k úhradě poplatků (hotově, převodem z účtu, prostřednictvím inkasa, platební kartou).

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality