Kontakty

Typ Telefon
fax 565301753
ústředna 565301751

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kostka Jaroslav Ing. CV7565301752jaroslav.kostka@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Bérešová Hana Mgr. 206565301771hana.beresova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Čapek Jan Ing. 8565301763jan.capek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Váňová Stanislava Mgr. 10565301766stanislava.vanova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adamec Martin 6565301762martin.adamec@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Cabadajová Jaroslava Ing. 11565301767jaroslava.cabadajova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Doskočil Luděk 6565301762ludek.doskocil@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Gebarowská Lenka Ing. 208565301773lenka.gebarowska@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hadrava Josef Ing. 212565301777josef.hadrava@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hartlová Ludmila 205565301770ludmila.hartlova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hávová Lucie Mgr. 207565301772lucie.havova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Honzlová Viera 4565301758viera.honzlova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Hubata-Vacek Václav Ing. 9565301764vaclav.hubata-vacek@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Kaňková Drahomíra 208565301770drahomira.kankova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Klap Radek 3565301757radek.klap@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Král Vladimír Ing. 209565301775vladimir.kral@cuzk.czpověřen správou sítě KP
Kutílková Lenka 4565301758lenka.kutílkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Larvová Jana 5565301760jana.larvova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Markvartová Soňa 2565301756sona.markvartova@cuzk.czoddělení dokumentace KN, pověřena ekonomickou agendou
Martínek Zdeněk 210565301774zdenek.martinek@cuzk.czoddělení právních vztahů
Matoušková Jana 6565301761jana.matouskova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Novák Radek 9565301764radek.novak@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Nováková Marie 3565301757marie.novakova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Procházková Alena 205565301773alena.prochazkova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Randová Jitka 11565301767jitka.randova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Satrapová Eva 12565301768eva.satrapova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Schmidtová Jaroslava 212565301777jaroslava.schmidtova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Šimanová Marie 211565301776marie.simanova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Šimonová Marcela 12565301768marcela.simonova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Slavík Jaromír 15565301769jaromir.slavik@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Tomanová Eva 6565301761eva.tomanova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Vovsová Lenka 213565301778lenka.vovsova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Vytisková Lenka Mgr. 213565301778lenka.vytiskova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Zemanová Ivana 207565301772ivana.zemanova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Zhorná Pavla 211565301776pavla.zhorna@cuzk.czoddělení právních vztahů

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.pelhrimov@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality z KÚ

28.06.2019
Katastrální úřad pro Vysočinu oznamuje, že na všech katastrálních pracovištích na Vysočině lze využít několik možností k úhradě poplatků (hotově, převodem z účtu, prostřednictvím inkasa, platební kartou).

Aktuality

Žádné aktuality