Statut, jednací a organizační řád katastrálních úřadů

  • Statut ze dne 21. 11. 2003, č.j. 5893/2003-22  (úplné znění - pracovní pomůcka)
    •  (RTF) - stav k 1. 1. 2004
  • Jednací řád ze dne 27. 6. 2014, č.j.: ČÚZK-10162/2014-22
    •  (PDF) - Jednací řád
  • Spisový řád katastrálního úřadu ze dne 4. 5. 2018, č.j. ČÚZK-04913/2018-22 

  • Organizační řád ze dne 1. 7. 2015, č.j. 2556/2015-02 030
    •  (PDF) – Organizační řád – Úplné znění