Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datová schránka ID fqvie2h
elektronické podání kp.trebic@cuzk.cz
ostatní podání 1. patro dveře č. 102 podatelna KP
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat 1. patro dveře č. 102 podatelna KP
Ústní podání 1. patro dveře č. 102 podatelna KP

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jana Bartušková3568404202jana.bartuskova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Eva Charvátová103568404201eva.charvatova@cuzk.czpodatelna
Lenka Čurdová103568404211lenka.curdova@cuzk.czpodatelna
Ing. Eva Eliášová214568404213eva.eliasova@cuzk.czvedoucí odd. dokumentace KN
Eva Macků2568404226eva.macku@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Radka Heralecká103568404207radka.heralecka@cuzk.czpodatelna
Ivana Jedličková103568404211ivana.jedlickova@cuzk.czpodatelna
Ing. Jiří Kapinus313568404233jiri.kapinus2@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace KN
Jaroslava Nedvědická210568404224jaroslava.nedvedicka@cuzk.czsekretářka
Dana Patočková307568404219dana.patockova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Pavla Sedláčková204568404230pavla.sedlackova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Bc. Jitka Tůnová112568404218jitka.tunova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

16.10.2019
V pátek 25. 10. 2019 bude z důvodu odstávky systému omezen provoz KP a poboček CzechPOINT. Nebudou poskytovány údaje KN a přijímány platby kartou.

28.06.2019
Katastrální úřad pro Vysočinu oznamuje, že na všech katastrálních pracovištích na Vysočině lze využít několik možností k úhradě poplatků (hotově, převodem z účtu, prostřednictvím inkasa, platební kartou).

Aktuality resortu

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.