Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datová schránka ID fqvie2h
elektronické podání kp.trebic@cuzk.cz
ostatní podání 1. patro dveře č. 102 podatelna KP
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat 1. patro dveře č. 102 podatelna KP
Ústní podání 1. patro dveře č. 102 podatelna KP

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jana Bartušková3568404202jana.bartuskova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Eva Charvátová103568404201eva.charvatova@cuzk.czpodatelna
Lenka Čurdová103568404211lenka.curdova@cuzk.czpodatelna
Ing. Eva Eliášová214568404213eva.eliasova@cuzk.czvedoucí odd. dokumentace KN
Eva Macků2568404226eva.macku@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Radka Heralecká103568404207radka.heralecka@cuzk.czpodatelna
Ing. Jiří Kapinus313568404233jiri.kapinus2@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace KN
Jaroslava Nedvědická210568404224jaroslava.nedvedicka@cuzk.czsekretářka
Pavla Sedláčková204568404230pavla.sedlackova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Bc. Jitka Tůnová112568404218jitka.tunova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.

Aktuality z KÚ

28.06.2019
Katastrální úřad pro Vysočinu oznamuje, že na všech katastrálních pracovištích na Vysočině lze využít několik možností k úhradě poplatků (hotově, převodem z účtu, prostřednictvím inkasa, platební kartou).

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality