Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Vyhlášení platnosti Pozďatín
Platnost od: 03.06.2022 Platnost do: 04.07.2022

Veřejná vyhláška - k.ú. Slavičky, věcné břemeno výměnku, Ivan Zadorožný
Platnost od: 10.05.2022  

Veřejná vyhláška ZDŘ-151/2021-710 Obecné obeslání Macháček
Platnost od: 01.11.2021 Platnost do: 01.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-151/2021-710 Obecné obeslání Macháček 2
Platnost od: 01.11.2021 Platnost do: 01.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-44/2021-710 Obecné obeslání Šišulová
Platnost od: 27.09.2021 Platnost do: 27.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-44/2021-710 Obecné obeslání Šišulová 2
Platnost od: 27.09.2021 Platnost do: 27.09.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 07.10.2015  

Formulář – Žádost o uzavření inkasní smlouvy
Platnost od: 07.10.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.