Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Omezení provozu 25. 10. 2019
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 29.10.2019

Dražební vyhláška
Platnost od: 15.10.2019 Platnost do: 30.10.2019

Dražební vyhláška
Platnost od: 14.10.2019 Platnost do: 29.10.2019

Dražební vyhláška
Platnost od: 10.10.2019 Platnost do: 25.10.2019

Dražební vyhláška
Platnost od: 07.10.2019 Platnost do: 22.10.2019

Dražební vyhláška
Platnost od: 07.10.2019 Platnost do: 22.10.2019

Veřejná vyhláška V-5469/2019-710 Vyrozumění o provedení vkladu Sláma
Platnost od: 07.10.2019 Platnost do: 22.10.2019

Veřejná vyhláška V-5111/2019-710 Vyrozumění o provedení vkladu Číhal
Platnost od: 04.10.2019 Platnost do: 21.10.2019

Oznámení o dokončení obnovy novým mapováním - k.ú. Ostašov na Moravě
Platnost od: 14.08.2019 Platnost do: 25.10.2019

Oznámení klientům katastrálního úřadu o možnostech úhrady poplatků
Platnost od: 28.06.2019 Platnost do: 31.10.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 07.10.2015  

Formulář – Žádost o uzavření inkasní smlouvy
Platnost od: 07.10.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

16.10.2019
V pátek 25. 10. 2019 bude z důvodu odstávky systému omezen provoz KP a poboček CzechPOINT. Nebudou poskytovány údaje KN a přijímány platby kartou.

28.06.2019
Katastrální úřad pro Vysočinu oznamuje, že na všech katastrálních pracovištích na Vysočině lze využít několik možností k úhradě poplatků (hotově, převodem z účtu, prostřednictvím inkasa, platební kartou).

Aktuality resortu

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.

04.10.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.