Aktuality pracoviště

25.03.2020

V souladu s usnesením vlády č. 217 ze dne 15. března 2020 jsou úřední hodiny pro veřejnost pouze v pondělí a středu od 8,00 do 11,00 hod., v tyto úřední hodiny lze rovněž vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené schránky, která je umístěna v přízemí budovy katastrálního pracoviště.
Schránka je zpřístupněna v neúředních dnech od 6,00 do 8,00 hod a v úředních dnech od 6,00 do 11,00 hod
Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ni zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě, že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti.