Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.velmezirici@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 23, 24 a 25 2. patro

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Naděžda Chytková 29566502826nadezda.chytkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Hana Hanušková29566502828hana.hanuskova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
JUDr. Zlata Heřmánková, PhD11566502813zlata.hermankova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Olga Kadlecová 24566502815olga.kadlecova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Mgr. Ivana Karafiátová003566502822ivana.karafiatova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Karel Poskočil31566502824karel.poskocil@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Jana Musilová 28566502827jana.musilova2@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Martin Rain 28566502818martin.rain@cuzk.czoddělení aktualizace KN, informatik

Aktuality z KÚ

28.06.2019
Katastrální úřad pro Vysočinu oznamuje, že na všech katastrálních pracovištích na Vysočině lze využít několik možností k úhradě poplatků (hotově, převodem z účtu, prostřednictvím inkasa, platební kartou).

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality