Veřejná vyhláška OO-3/2017-746 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Halbich

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OO-3/2017-746 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Halbich
Platnost od: 13.06.2019 Platnost do: 28.06.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Zasílání informací pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
   

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 07.10.2015  

Formulář – Žádost o uzavření inkasní smlouvy
Platnost od: 07.10.2015  

Aktuality úřadu

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality