Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 101 přízemí vpravo

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Marie Krčilová305566585715
marie.krcilova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Bc. Ladislav Juřík310566585733
ladislav.jurik@cuzk.czoddělení právních vztahů
Věra Klementová210566585714
vera.klementova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ludmila Knapová304566585716
ludmila.knapova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ludmila Kršáková214566585738
ludmila.krsakova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Zdeňka Šušmáková210566585717
zdena.susmakova@cuzk.czoddělení dokumentace

Aktuality pracoviště

26.04.2021
Od 26.4.2021 do odvolání je parkoviště u Katastrálního pracoviště ve Ždáru nad Sázavou, Strojírenská 8, Žďár nad Sázavou z technických důvodů uzavřeno.
Příchod ke Katastrálnímu pracovišti ve Žďáru nad Sázavou je umožněn pouze po chodníku.

Aktuality úřadu

09.04.2021
Katastrální úřad oznamuje, že od 12. 4. 2021 upravuje úřední hodiny na všech katastrálních pracovištích. Bližší informace naleznete na úřední desce. I nadále žádáme o dodržování dosud nastavených hygienických a režimových opatření pro zamezení šíření nemoci COVID-19.

Aktuality resortu

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.