odborný referent v oddělení aktualizace KN I na Katastrálním pracovišti Jihlava

14.01.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v oddělení aktualizace KN I na Katastrálním pracovišti Jihlava Katastrálního úřadu pro Vysočinu, místo výkonu služby Jihlava