Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška ZDŘ-45/2019-740 Odstranění nesouladu Navrátilová
Platnost od: 20.05.2022 Platnost do: 21.05.2022

Veřejná vyhláška V-703/2022-740 Vyrozumění o provedení vkladu Babinský
Platnost od: 13.05.2022 Platnost do: 30.05.2022

Oznámení o dokončení obnovy k.ú. Osíčko
Platnost od: 11.05.2022 Platnost do: 19.07.2022

Oznámení o dokončení obnovy k.ú. Příkazy u Osíčka
Platnost od: 11.05.2022 Platnost do: 19.07.2022

Veřejná vyhláška V-401/2022-740 Zastavení řízení Kovařík
Platnost od: 06.05.2022 Platnost do: 23.05.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-104/2022-740 Obecné obeslání Mikulíková
Platnost od: 04.05.2022 Platnost do: 04.05.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-76/2022-740 Odstranění nesouladu Šesták 2
Platnost od: 15.03.2022 Platnost do: 15.03.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-77/2022-740 Odstranění nesouladu Mrlík
Platnost od: 15.03.2022 Platnost do: 15.03.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-78/2022-740 Odstranění nesouladu Mrlíková
Platnost od: 15.03.2022 Platnost do: 15.03.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-79/2022-740 Odstranění nesouladu Trhlík
Platnost od: 15.03.2022 Platnost do: 15.03.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-80/2022-740 Odstranění nesouladu Trhlíková
Platnost od: 15.03.2022 Platnost do: 15.03.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-81/2022-740 Odstranění nesouladu Trhlík
Platnost od: 15.03.2022 Platnost do: 15.03.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-73/2022-740 Obecné obeslání Novosadová
Platnost od: 14.03.2022 Platnost do: 14.03.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-75/2022-740 Odstranění nesouladu Valenta
Platnost od: 14.03.2022 Platnost do: 14.03.2023

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním OO-2_2022
Platnost od: 08.03.2022 Platnost do: 30.11.2022

Veřejná vyhláška - k.ú. Zahnašovice
Platnost od: 15.02.2022 Platnost do: 30.11.2024

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Platnost od: 11.01.2022 Platnost do: 30.05.2022

Veřejná vyhláška, evidované osoby oprávněné z věcných břemen
Platnost od: 28.06.2021  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (k.ú. Blazice)
Platnost od: 14.01.2021 Platnost do: 30.10.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (k.ú.Chomýž)
Platnost od: 14.01.2021 Platnost do: 30.07.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (k.ú.Podhradní Lhota)
Platnost od: 14.01.2021 Platnost do: 30.09.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (k.ú.Sovadina)
Platnost od: 14.01.2021 Platnost do: 30.11.2022

Informace k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
Platnost od: 24.03.2020  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.11.2021

Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni    1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud vyhotovitelé geometrických plánů nežádají o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

 Aktuality resortu

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.