Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

Aktuality z KÚ

14.05.2015

Katastrální úřad pro Zlínský kraj nabízí možnost úhrady správních poplatků za přijetí žádostí o potvrzení geometrických plánů prostřednictvím inkasa zde.
 Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality