Kontakty

Typ Telefon
podatelna 577311227

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Lukáčová Helena Bc. CV122577311212
helena.lukacova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Šuráń Pavel Ing. 31577311216
pavel.suran@cuzk.czzástupce ředitele KP a vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Kamenčák Radek Mgr. 40577311218
radek.kamencak@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Běhunčíková Renata Bc. 121
577311221
renata.behuncikova@cuzk.czposkytování informací
Fojtíková Anežka 33
577311215
anezka.fojtikova@cuzk.czzápis řízení V a Z
Fojtík Jaroslav 39
577311220
jaroslav.fojtik@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Andrýsková Hana Ing. 34
577311213
hana.andryskova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Mikulín Roman Dis. 39
577311220
roman.mikulin@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Poláchová Věra 105
577311211
vera.polachova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Salvét Rudolf 31
577311216
rudolf.salvet@cuzk.czobnova katastrálního operátu, informatik KP
Skřeková Pavlína Bc. 35
577311224
pavlina.skrekova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Slováková Kateřina 33
577311215
katerina.slovakova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Strnadová Hana 105
577311227
hana.strnadova@cuzk.czposkytování informací a podkladů, nahlížení do KN
Strojilová Jarmila 108
577311214
jarmila.strojilova@cuzk.czspráva dokumentace katastru
Tománková Dana 115
577311223
dana.tomankova@cuzk.czkontrola aktualizace
Vilímková Edita 114
577311222
edita.vilimkova@cuzk.czzápis v řízení V a Z

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.valasske-klobouky@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.