Kontakty

Typ Telefon
fax 571428095
podatelna 571428095
ústředna 571428070

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Valchář Robert Ing. CV505571428072
robert.valchar@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Novosad Jan Ing. 414571428091
jan.novosad@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Černotová Anna Ing. 506571428071
anna.cernotova@cuzk.czzástupkyně ředitele KP a vedoucí oddělení aktualizace KN
Vágnerová Hana JUDr. 404571428085
hana.vagnerova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Barošová Irena 305
571428096
irena.barosova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Daňková Zdeňka 318
571428082
zdenka.dankova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI a údajů SGI
Dujsíková Ludmila Bc. 405
571428086
ludmila.dujsikova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Foltýnová Eliška Ing. 407
571428088
eliska.foltynova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Františáková Ivana 504
571428070
ivana.frantisakova@cuzk.czsekretariát ředitele
Hájková Lenka 417
571428094
lenka.hajkova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Hrušková Pavlína 316
571428080
pavlina.hruskova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Hurtová Jitka 320
571428095
jitka.hurtova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Jakešová Daniela Ing. 416
571428093
daniela.jakesova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Nováková Jana 316
571428079
jana.novakova10@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Kocurková Marcela 415
571428092
marcela.kocurkova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Křenková Markéta 320
571428095
marketa.krenkova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Lažová Zdeňka 408
571428089
zdenka.lazova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Machalová Marcela 408
571428089
marcela.machalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Molková Lenka Bc. 316
571428080
lenka.molkova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Pinkavová Petra 406
571428078
petra.pinkavova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Polášková Vanda Ing. 317
571428083
vanda.polaskova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Šrámková Zuzana Mgr. 416
571428093
zuzana.sramkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Šťastná Jana 305
571428077
jana.stastna@cuzk.czvedení katastrální mapy
Šviráková Vlasta 415
571428092
vlasta.svirakova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Večeřová Martina 417
571428094
martina.vecerova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Vychopňová Renata Bc. 414
571428091
renata.vychopnova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Zbranková Ivana Ing. 407
571428088
ivana.zbrankova@cuzk.czobnova katastrálního operátu

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.vsetin@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

12.02.2021
Stále je možné vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené schránky, která je umístěna ve vstupním vestibulu budovy, v níž Katastrální pracoviště Vsetín sídlí. Schránka je přístupnáv PO a ST v čase od 08:00 do 17:00 hod., v ÚT a ČT v čase od 08:00 do 14:00 hod. a v PÁ v čase od 08:00 do 12:00 hod. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě,  že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.