Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.vsetin@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 320 3. patro - podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Anna Černotová506571428071
anna.cernotova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Zdeňka Daňková318571428082
zdenka.dankova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI a údajů SGI
Bc. Ludmila Dujsíková405571428086
ludmila.dujsikova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Ivana Františáková504571428070
ivana.frantisakova@cuzk.czsekretariát ředitele
Jitka Hurtová320571428095
jitka.hurtova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Markéta Křenková320571428095
marketa.krenkova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Zdeňka Lažová408571428089
zdenka.lazova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Marcela Machalová408571428089
marcela.machalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Bc. Lenka Molková316571428080
lenka.molkova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Petra Pinkavová406571428078
petra.pinkavova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Ing. Robert Valchář505571428072
robert.valchar@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.