Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.vsetin@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 320 3. patro - podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Anna Černotová506571428071
anna.cernotova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Zdeňka Daňková318571428082
zdenka.dankova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI a údajů SGI
Bc. Ludmila Dujsíková405571428086
ludmila.dujsikova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Ivana Františáková504571428070
ivana.frantisakova@cuzk.czsekretariát ředitele
Jitka Hurtová320571428095
jitka.hurtova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Markéta Křenková320571428095
marketa.krenkova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Zdeňka Lažová408571428089
zdenka.lazova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Marcela Machalová408571428089
marcela.machalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Bc. Lenka Molková316571428080
lenka.molkova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Petra Pinkavová406571428078
petra.pinkavova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Ing. Robert Valchář505571428072
robert.valchar@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště

Aktuality pracoviště

12.02.2021
Stále je možné vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené schránky, která je umístěna ve vstupním vestibulu budovy, v níž Katastrální pracoviště Vsetín sídlí. Schránka je přístupnáv PO a ST v čase od 08:00 do 17:00 hod., v ÚT a ČT v čase od 08:00 do 14:00 hod. a v PÁ v čase od 08:00 do 12:00 hod. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě,  že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.