Kontakty

Typ Telefon
fax 577577744
ústředna 577577711

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Huňková Jiřina Ing. CV215577577716
jirina.hunkova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Skřivánek Michal Ing. 209577577715
michal.skrivanek@cuzk.czzástupce ředitele KP a vedoucí oddělení aktualizace KN
Harníková Alena Mgr. 110577577717
alena.harnikova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Saláková Dagmar Ing. 213577577713
dagmar.salakova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bačová Anna Ing. 211
577577774
anna.bacova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Bořutová Eva 208
577577723
eva.borutova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Buriánková Bohdana 116
577577778
bohdana.buriankova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Červinková Renata Bc. 214
577577754
renata.cervinkova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI
Divoka David 112
577577735
david.divoka@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Divoš Stanislav 114
577577733
stanislav.divos@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Farářová Markéta Bc. 206
577577760
marketa.fararova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Fialková Dagmar 206
577577724
dagmar.fialkova@cuzk.czkontrola aktualizace
Fojtíková Veronika Ing. 212
577577721
veronika.fojtikova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Formanová Jana Bc. 116
577577778
jana.formanova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Fröhlichová Simona Mgr. 205
577577700
simona.frohlichova@cuzk.czkontrola aktualizace
Fuksová Pavla 101
577577762
pavla.fuksova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Grmelová Petra 215
577577711
petra.grmelova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Hanková Eva 205
577577700
eva.hankova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Havlík Jiří Ing. 113
577577731
jiri.havlik@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Hnilicová Jiřina Ing. 211
577577757
jirina.hnilicova@cuzk.czvedení katastrální mapy a DKM
Holková Renata 101
577577762
renata.holkova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Hrozková Věra 214
577577718
vera.hrozkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Jakubíčková Helena JUDr. 210
577577776
helena.jakubickova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Janoušková Jana Mgr. 203
577577714
jana.janouskova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Joklová Martina 108
577577736
martina.joklova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Konečná Věra 212
577577720
vera.konecna@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Koňariková Barbora Bc. 113
577577729
barbora.konarikova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Krejčíková Zdeňka 214
577577754
zdenka.krejcikova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Křepelová Eva Bc. 114
577577759
eva.krepelova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Kubíčková Dagmar JUDr. 207
577577771
dagmar.kubickova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Kučerňáková Tereza Ing. 108
577577736
tereza.kucernakova@cuzk.czspráva dokumentace katastru
Liberová Leona Bc. 212
577577721
leona.liberova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Lišková Pavla 205
577577700
pavla.liskova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Matúšů Jiří 109
577577727
jiri.matusu@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Mikošková Lenka Ing. 211
577577774
lenka.mikoskova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Mikulenková Ladislava 212
577577720
ladislava.mikulenkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Mikysková Jana Bc. 208
577577723
jana.mikyskova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Molová Lenka 205
577577700
lenka.molova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Pastyříková Miroslava Ing. 211
577577757
miroslava.pastyrikova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI
Pokorná Zdeňka Bc. 207
577577771
zdenka.pokorna1@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Pospíchal Stanislav Ing. 115
577577777
stanislav.pospichal@cuzk.czinformatik KP
Potměšilová Dominika Ing. 118
577577722
dominika.potmesilova@cuzk.czspráva dokumentace katastru
Ticháčková Michaela 114
577577733
michaela.tichackova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Viktorová Simona 214
577577718
simona.viktorova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Vilímková Danka 215
577577711
danka.vilimkova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Winklerová Marcela JUDr. 203
577577714
marcela.winklerova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Žáčková Regína 201
577577768
regina.zackova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Žampachová Jana 205
577577700
jana.zampachova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Žůrková Jana 118
577577781
jana.zurkova@cuzk.czobnova katastrálního operátu

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.zlin@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.