Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.zlin@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 101 podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Anna Bačová211577577774
anna.bacova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Ing. Veronika Fojtíková212577577721
veronika.fojtikova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Petra Grmelová215577577711
petra.grmelova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Mgr. Alena Harníková110577577717
alena.harnikova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Ing. Jiří Havlík113577577731
jiri.havlik@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Ing. Jiřina Hnilicová211577577757
jirina.hnilicova@cuzk.czvedení katastrální mapy a DKM
Renata Holková101577577762
renata.holkova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Ing. Jiřina Huňková215577577716
jirina.hunkova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Pavla Lišková205577577700
pavla.liskova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Ing. Lenka Mikošková211577577774
lenka.mikoskova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Ing. Miroslava Pastyříková211577577757
miroslava.pastyrikova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI
Ing. Stanislav Pospíchal115577577777
stanislav.pospichal@cuzk.czinformatik KP
Ing. Dagmar Saláková213577577713
dagmar.salakova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Michal Skřivánek209577577715
michal.skrivanek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Danka Vilímková215577577711
danka.vilimkova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Regína Žáčková201577577768
regina.zackova@cuzk.czzápis v řízení V a Z

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.