Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě ku.zlin@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží
Ústní podání kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jarmila Čepelová428577577766
jarmila.cepelova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Ing. Štěpán Forman415577577710
stepan.forman@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Pavla Hnátová421577577740
pavla.hnatova@cuzk.czúčetní
Ing. Markéta Holubcová429577577782
marketa.holubcova@cuzk.czmetodik KN
Magda Jiřikovská419577577791
magda.jirikovska@cuzk.czúčetní
Ing. Jiří Kašík410 (KM)573301580
jiri.kasik@cuzk.czinterní auditor
Anna Lacigová427577577797
anna.lacigova@cuzk.czasistent
Ing. Jakub Ludvík419577577706
jakub.ludvik@cuzk.czředitel kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Bc. Hana Suchánková414577577712
hana.suchankova@cuzk.czpodatelna v personálním oddělení
Bc. Eva Nedbalová410577577739
eva.nedbalova@cuzk.czzástupce ředitele KÚ a vedoucí oddělení metodiky a kontroly
Romana Škachová427577577798
romana.skachova@cuzk.czpersonalista
DiS. Veronika Šubínová421577577749
veronika.subinova@cuzk.czúčetní
Eva Ulrichová427577577772
eva.ulrichova@cuzk.czmzdový účetní
Ing. Rostislav Vavřina413 (KM)573301575
rostislav.vavrina@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu
Roman Vráblík119577577730
roman.vrablik@cuzk.czadministrátor ICT

Aktuality úřadu

23.11.2020
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 1202 ze dne 20.11.2020 budou omezeny úřední hodiny na všech katastrálních pracovištích vykonávajících působnost Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na pondělí od 8.00 do 13.00 a středu od 12.00 do 17.00 hodin. Podrobné informace o změně úředních hodin jsou uvedeny v přiloženém dokumentu (PDF).


12.10.2020
Přestože jsou v souladu s usnesením vlády úřední hodiny pro veřejnost stanoveny pouze na pondělí od 8.00 do 13.00 a středu od 12.00 do 17.00 hodin, je možné i mimo tyto úřední hodiny vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené schránky, která je umístěna uvnitř budovy, v níž Katastrální úřad sídlí, a to v bezprostřední blízkost hlavního vchodu. Schránka je přístupná v PO a ST v čase od 08:00 do 17:00 hod., v  ÚT a ČT v čase od 08:00 do 15:00 hod. a v PÁ v čase od 08:00 do 12:00 hod. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě,  že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti


Aktuality resortu

20.01.2021
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2020 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

18.01.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.

18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu