Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě ku.zlin@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží
Ústní podání kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jarmila Čepelová428577577766
jarmila.cepelova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Ing. Štěpán Forman415577577710
stepan.forman@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Pavla Hnátová421577577740
pavla.hnatova@cuzk.czúčetní
Ing. Markéta Holubcová429577577782
marketa.holubcova@cuzk.czmetodik KN
Magda Jiřikovská419577577791
magda.jirikovska@cuzk.czúčetní
Ing. Jiří Kašík410 (KM)573301580
jiri.kasik@cuzk.czinterní auditor
Anna Lacigová427577577797
anna.lacigova@cuzk.czasistent
Ing. Jakub Ludvík419577577706
jakub.ludvik@cuzk.czředitel kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Bc. Hana Suchánková414577577712
hana.suchankova@cuzk.czpodatelna v personálním oddělení
Bc. Eva Nedbalová410577577739
eva.nedbalova@cuzk.czzástupce ředitele KÚ a vedoucí oddělení metodiky a kontroly
Romana Škachová427577577798
romana.skachova@cuzk.czpersonalista
DiS. Veronika Šubínová421577577749
veronika.subinova@cuzk.czúčetní
Eva Ulrichová427577577772
eva.ulrichova@cuzk.czmzdový účetní
Ing. Rostislav Vavřina413 (KM)573301575
rostislav.vavrina@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu
Roman Vráblík119577577730
roman.vrablik@cuzk.czadministrátor ICT

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.