Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě ku.zlin@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží
Ústní podání kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jarmila Čepelová428577577766jarmila.cepelova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Ing. Štěpán Forman415577577710stepan.forman@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Pavla Hnátová421577577740pavla.hnatova@cuzk.czúčetní
Ing. Markéta Holubcová429577577782marketa.holubcova@cuzk.czmetodik KN
Ing. Ivo Horna422577577719ivo.horna@cuzk.czvedoucí oddělení podpory ICT
Magda Jiřikovská419577577791magda.jirikovska@cuzk.czúčetní
Ing. Jiří Kašík410 (KM)573301580jiri.kasik@cuzk.czinterní auditor
Ing. Jakub Ludvík419577577706jakub.ludvik@cuzk.czředitel kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Bc. Hana Suchánková414577577712hana.suchankova@cuzk.czpodatelna v personálním oddělení
Bc. Eva Nedbalová410577577739eva.nedbalova@cuzk.czzástupce ředitele KÚ a vedoucí oddělení metodiky a kontroly
Romana Škachová427577577798romana.skachova@cuzk.czpersonalista
DiS. Veronika Šubínová421577577749veronika.subinova@cuzk.czúčetní
Eva Ulrichová427577577772eva.ulrichova@cuzk.czmzdový účetní
Ing. Rostislav Vavřina413 (KM)573301575rostislav.vavrina@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu
Roman Vráblík119577577730roman.vrablik@cuzk.czadministrátor ICT

Aktuality

12.01.2018
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín přijímá v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dne 13.01.2018 vstupuje v účinnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení EU č. 1093/2010 a zrušuje se směrnice 2007/64/ES a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.  V důsledku této změny nebude při platbě platební kartou s účinností od 13.01.2018 klientům účtován transakční poplatek (předmětem platby klienta bude výše správního poplatku - tj. 1000 Kč za přijetí návrhu na vklad).


14.05.2015

Katastrální úřad pro Zlínský kraj nabízí možnost úhrady správních poplatků za přijetí žádostí o potvrzení geometrických plánů prostřednictvím inkasa zde.