VR do 19.09 2022

22.09.2022

Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – právník