3. odborný referent/vrchní referent – obnova a revize katastrálního operátu

09.07.2019

Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
odborný referent/vrchní referent – obnova a revize katastrálního operátu