rada/vrchní referent – obnova a revize katastrálního operátu

15.11.2018

Nově vyhlášené výběrové řízení na služební místo:
rada/vrchní referent – obnova a revize katastrálního operátu