Organizační struktura KU v Praze.

Aktuality

18.10.2018
Vážení návštěvníci katastrálního úřadu, při bezhotovostních platbách věnujte pozornost správnému uvedení specifického a variabilního symbolu, který Vám byl sdělen úřadem v podkladu pro platbu. Bez těchto symbolů platby nelze identifikovat.
Děkujeme.

18.10.2018
Revize katastru – informace
Vážení spoluobčané, v letošním roce probíhá revize katastrálního operátu
v následujících katastrálních územích:
Podrobně zde.

17.10.2018
Nově vyhlášené výběrové řízení na služební místo:
rada/vrchní referent – návrh zápisu, kontrola a zplatnění

17.10.2018
Nově vyhlášené výběrové řízení na služební místo:
referent KN – obnova katastrálního operátu
referent KN – vedení DKM, vedení katastrální mapy