Komise pro náhradu škod

stav (k 1.5.2016)
JUDr. Daniela Šustrová
Ing. Alena Martínková
Ing. Bc. Jaroslav Holý
JUDr. Jana Pavlíková
Vedoucí příslušného organizačního útvaru KÚ

Zpět na Poradci a poradní orgány