Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Upozornění žadatelům o potvrzení geometrického plánu
Platnost od: 30.04.2014  

Aktuality

14.09.2018
Vážení návštěvníci katastrálního úřadu, při bezhotovostních platbách věnujte pozornost správnému uvedení specifického a variabilního symbolu, který Vám byl sdělen úřadem v podkladu pro platbu. Bez těchto symbolů platby nelze identifikovat.
Děkujeme.

14.09.2018
Revize katastru – informace
Vážení spoluobčané, v letošním roce probíhá revize katastrálního operátu
v následujících katastrálních územích:
Podrobně zde.

13.09.2018
Nově vyhlášené výběrové řízení na pracovní místo:
rada/vrchní referent – návrh zápisu, kontrola a zplatnění