Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent – pracovník podatelny
(Katastrální úřad pro hlavní město Prahu)
Platnost od: 20.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent – revize katastrálního operátu
(Katastrální úřad pro hlavní město Prahu)
Platnost od: 20.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent – vedení katastrální mapy
(Katastrální úřad pro hlavní město Prahu)
Platnost od: 20.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Zrušení dražební vyhlášky
Platnost od: 17.06.2022 Platnost do: 17.07.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Nabídkový ceník pro poskytování výsledků zeměměřických činností
Platnost od: 26.03.2014  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality úřadu

20.06.2022
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místa:
* odborní referenti/vrchní referenti -
– pracovník podatelny
– revize katastrálního operátu
– vedení katastrální mapy


02.06.2022
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – právník

Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.