Vedoucí výzkumného útvaru Metrologie a inženýrské geodezie

VÚGTK v tento okamžik nenabízí žádná volná místa na resortním webu ČÚZK.
Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
Vedoucí výzkumného útvaru Metrologie a inženýrské geodezie
(PDF)
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický   13.10.2021
22.11.2021
01.01.2022
dle dohody

Aktuality úřadu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.