Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Veřejná vyhláška ZKI BR-O-52-639-2020-8
Platnost od: 10.09.2020 Platnost do: 25.09.2020

Zaměstnanci ZKI
Platnost od: 04.05.2020  

Orientační tabule ZKI
Platnost od: 04.05.2020  

Jednací řád ZKI ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.12.2017 čj. ČÚZK-147892017-21 úplné znění
Platnost od: 02.01.2018  

Jednací řád ZKI ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.12.2017 čj. ČÚZK-147892017-21 diferenční znění
Platnost od: 02.01.2018  

Jednací řád ZKI - Dodatek č. 1 ze dne 28.12.2017 čj. ČÚZK-147892017-21
Platnost od: 02.01.2018  

Územní působnost
Platnost od: 07.09.2017  

Informace o podání stížností
Platnost od: 07.09.2017  

Statut ZKI
Platnost od: 07.09.2017  

Podatelna
Platnost od: 07.09.2017  

Co je ZKI
Platnost od: 07.09.2017  

Základní informace o svobodném přístupu k informacím
Platnost od: 01.06.2017  

Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 23.03.2017  

   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality inspektorátu

30.04.2020
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně sděluje, že s účinností od 4. května 2020 se ruší dosavadní omezení úředních hodin pro veřejnost. Tímto dnem se úřední hodiny vrací do režimu před vyhlášením nouzového stavu. I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). 
Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.


13.06.2013
"Materializovaná" úřední deska ZKI Brno je umístěna na budově Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na ulici Úzká 6, v Brně.

Aktuality resortu

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.