Aktuality úřadu

17.04.2020

S účinností ode dne 20. dubna 2020 platí hodiny pro veřejnost:
pondělí 8.00 – 17.00 hodin
středa   8.00 – 17.00 hodin
V rámci těchto úředních hodin jsou přijímána veškerá podání.
Nad rámec výše uvedených úředních hodin lze podání vůči zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu učinit i bezkontaktně, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky nebo i prostřednictvím sběrného boxu Katastrálního pracoviště České Budějovice, který je umístěn v blízkosti vstupu do budovy. V případě využití sběrného boxu Vaše podání označte tak, aby bylo zřejmé, že je činěno vůči ZKI.13.03.2020
Vážení klienti, v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19  Vás žádáme, abyste přednostně využívali možnosti elektronické komunikace (e-mail, datová schránka) nebo telefonickou komunikaci.