Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. za rok 2019

Žádné výroční zprávy nejsou k dispozici
Výroční zpráva za rok Soubor PDF

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.