Kontakty

Typ Telefon
Ústředna 485341400
Fax - nutno označit textem "Pro ZKI" 485341589

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Šlambora Oldřich Mgr. CV404 a485341595oldrich.slambora@cuzk.czředitel - odborný rada

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Hnatovská Olga 406
485341510
olga.hnatovska@cuzk.czrozpočtářka - (vrchní referentka)
Krykorka Tomáš Ing. 408
485341508
tomas.krykorka@cuzk.czinspektor - (odborný rada)
Lašek Josef Ing. 408
485341505
josef.lasek@cuzk.czzástupce ředitele - (odborný rada)
Nejedlová Eva Ing. 411
485341507
eva.najedlova@cuzk.czinspektorka - (odborná radová)
Sedlecký Miloš 412
485341562
milos.sedlecky@cuzk.czřidič
Smýkalová Zdeňka Ing. 410
485341498
zdenka.smykalova@cuzk.czinspektorka - (odborná radová)
Týčová Kateřina Ing. 409
485341509
katerina.tycova@cuzk.czinspektorka - (odborná radová)
Železná Martina 404
485341506
martina.zelezna@cuzk.czasistentka - účetní

Aktuality inspektorátu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 217 ze dne 15. března 2020 je od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání omezen provoz Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci.

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.