Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 7 - systemizace služebních a pracovních míst - č.j. ZKI OP-694/2019
     (PDF) ,  (DOCX)