Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 5 ve znění dod. č. 1 - systemizace služebních a pracovních míst - č.j. ZKI OP-929/2017
     (PDF) ,  (DOCX)