Statut, Jednací a Organizační řád zeměměřického a katastrálního inspektorátu

 • Statut ze dne 15. 3. 2002, č.j. 1393/2002-22
  •  (PDF) – Statut – Úplné znění (pracovní pomůcka)
 • Jednací řád zeměměřického a katastrálního inspektorátu ze dne 16.prosince 2013 čj. ČÚZK-21732/21013-14
  •  (PDF) – Jednací řád zeměměřického a katastrálního inspektorátu ze dne 16.prosince 2013 čj. ČÚZK-21732/2013-14
  •  (PDF) – Dodatek č. 1 ze dne 28.prosince 2017 čj. ČÚZK-14789/2017-21
  •  (PDF) – Diferenční znění (pracovní pomůcka)
  •  (PDF) – Úplné znění (pracovní pomůcka)

 • Organizační řád ZKI v PLZNI

-->