Tisk ortofot České republiky

Tisk ortofot z digitálních dat poskytuje Zeměměřický úřad v rozsahu celého státního území na velmi kvalitní velkoformátové tiskárně (max. šíře papíru 1 050 mm).
Parametry dat jsou u vedeny zde .
Data jsou členěna dle kladu listů Státní mapy 1 : 5 000. Tisk jednoho souboru rozsahu 2,5 x 2 km je pro měřítko 1 : 5 000 na papír cca formátu A2 (420 x 594 mm).
Vyhotovíme případně i  výřezy a  mozaiky z těchto dat.
Provádíme tisk samotných ortofot nebo tisk ortofotomap s přidanou vrstvou (bez navýšení ceny!) z dat Geonames, ZABAGED®, Vektorového souboru správních hranic nebo katastrální složky SM 5.

Tisky se provádějí na papír 120 g/m2, při tisku na fotopapír (lesklý nebo matný) se cena zvyšuje o 50 %.

Cena tisku ortofota - viz Nabídkový cenik str. 22:
Nabídkový ceník výkonů a  výrobků Zeměměřického úřadu ke stažení 

Objednávka tisku ortofot ČR:
Tisky z Vašeho zájmového území lze objednat poštou, faxem, e-mailem na adrese:
Zeměměřický úřad, prodejna map
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
fax.: 284 043 531
Email: prodejna.map.praha@cuzk.cz

Dále je možné vybírat i  objednávat přímo v prostředí internetu prostřednictvím Internetového obchodu, který je přístupný z Geoportálu ČÚZK na adrese http://geoportal.cuzk.cz .
Tisky budou na základě objednávky
• zaslány pouze na dobírku s poštovným dle platných poštovních sazeb, balné se neúčtuje (dodací lhůta je max. 14 dnů),
• vydány po zaplacení při osobním odběru v prodejně map.

Prostřednictvím Internetového obchodu lze však objednávat pouze tisky jednotlivých ortofot v kladu listů Státní mapy 1 : 5 000.
Pro objednání tisku ortofot s přidanou vrstvou nebo speciálních výřezů a  mozaik je třeba domluvit podrobnosti s pracovníkem Zeměměřického úřadu:

Kontaktní osoba - Iveta Kvasnicová
e-mail: iveta.kvasnicova@cuzk.cz
tel.: 284 041 591.

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019).

07.02.2019
14. listopadu 2017 proběhla pod patronací ZÚ odborná konference Stabilní katastr 1817-2017. V nedávné době jsme vydali sborník z této konference, který v digitální podobě nabízíme široké veřejnosti. Stejně tak nabízíme i prezentace, které na konferenci zazněly.

30.01.2019
Historie názvoslovných komisí - 100 let zpracování geografických jmen na území dnešní České republiky.
Autorky publikace PhDr. Jana Matúšová, CSc. a Irena Švehlová, prom. fil. a hist. čerpají z listin a dokumentace, uložené v dnešním Sekretariátu Názvoslovné komise ČÚZK. Jde o materiály a seznamy dokládající stoletou historii zpracování názvosloví a podíl jednotlivých názvoslovných komisí na tomto úkolu. Publikace je doplněna medailonky některých členů názvoslovných komisí a bohatým obrazovým materiálem. V tomto rozsahu je to první práce svého druhu.
Publikace má 71 stran včetně 27 stran obrazových příloh.
Ve formátu PDF má ISBN 978-80-88197-08-9, publikace Historie názvoslovných komisí je zdarma ke stažení.