Přehledy kladů mapových listů státních mapových děl


Přehledy kladů mapových listů v měřítku 1 : 500 000 umožňují lokalizaci jednotlivých listů základních map středních měřítek a Státní mapy 1  :5 000 s využitím zobrazeného topografického podkladu. Přehled kladu listů základních map středních měřítek v měřítku 1 : 1 000 000 a 1 : 2 000 000 umožňuje globální lokalizaci listů základních map měřítek 1 : 50 000, 1 : 100 000
a 1 : 200 000 v rozsahu celé České republiky.

On-line prodej tištěných produktů

Česká republika - klad listů státní mapy 1 : 5 000 - odvozené, v měřítku 1 : 500 000

Zpracován na graficky potlačeném podkladě mapy Česká republika 1 : 500 000. Formát105 x 68,5 cm s nepravou obálkou.


Česká republika - klad listů základních map středních měřítek, v měřítku 1 : 500 000

Zpracován na graficky potlačeném podkladě mapy Česká republika 1 : 500 000. Formát 105 x 68,5 cm s nepravou obálkou.


Česká republika - klad listů státní mapy 1 : 5 000 - odvozené a základních map středních měřítek, v měřítku 1 : 500 000

Zpracován na graficky potlačeném podkladě mapy Česká republika 1 : 500 000. Formát 105 x 68,5 cm s nepravou obálkou.Klad listů základních map středních měřítek, v měřítku 1 : 1 000 000

Zpracován na redukovaném podkladě Mapy správního rozdělení 1 : 1 000 000. Formát 53,5 x 35 cm.
Klad listů základních map středních měřítek, v měřítku 1 : 2 000 000

Zpracován na podkladě Mapy správního rozdělení České republiky 1 : 2 000 000. Formát A4.

Zpět na stránku Základní sortiment prodejen map.