Konference Stabilní katastr 1817 - 2017

14. listopadu 2017 proběhla na půdě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze konference připomínající 200. výročí od přijetí zákona, kterým byla nastartována etapa vývoje tzv. stabilního katastru. Účast na konferenci byla velká, sál byl 105 účastníky plně obsazen. Přijeli odborníci a zájemci z různých institucí, za všechny snad mohu jmenovat Historický ústav Akademie věd, zástupce ČVUT, Západočeské univerzity, Národního archivu či Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě...

Prvotním výsledkem konference bylo 13 přednesených příspěvků přímo na fóru, z nichž
12 z nich Vám nabízíme ke zhlédnutí na tomto místě (kolega Štaud neměl prezentaci, mluvil spatra a opíral se o webové stránky Moravského zemského archivu).

Dalším výstupem, který spatřil světlo světa na konci roku 2018, je sborník příspěvků. Do něj přispěli někteří z přednášejících, vedle nich však i další, kteří se konference z časových či jiných důvodů nemohli zúčastnit. V tištěné podobě vyšel sborník v nákladu 250 ks a byl distribuován do povinných knihoven a na katastrální úřady a katastrální pracoviště. Pro širokou odbornou veřejnost jsme připravili elektronickou verzi sborníku, a to v podobě samostatného ISBN - vztahují se na něj stejná licenční a citační práva jako na tištěnou knihu.

Věříme, že sborník poslouží těm, kteří chtějí získat bližší informace k obrovskému dílu našich předků, který je i po 200 letech zdrojem informací i estetickým zážitkem – stabilní katastr.

Dokumenty ke stažení:

Poslední aktualizace: 15.04.2019
Poslední revize: 20.01.2020
Autor: 982

Aktuality

11.09.2020

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (09/2020)03.08.2020
Nové aplikace Zeměměřického úřadu
Zeměměřický úřad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížeč, Geoprohlížeč pro mobilní zařízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu zcela novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostředí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížeč https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av