Konference Stabilní katastr 1817 - 2017

14. listopadu 2017 proběhla na půdě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze konference připomínající 200. výročí od přijetí zákona, kterým byla nastartována etapa vývoje tzv. stabilního katastru. Účast na konferenci byla velká, sál byl 105 účastníky plně obsazen. Přijeli odborníci a zájemci z různých institucí, za všechny snad mohu jmenovat Historický ústav Akademie věd, zástupce ČVUT, Západočeské univerzity, Národního archivu či Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě...

Prvotním výsledkem konference bylo 13 přednesených příspěvků přímo na fóru, z nichž
12 z nich Vám nabízíme ke zhlédnutí na tomto místě (kolega Štaud neměl prezentaci, mluvil spatra a opíral se o webové stránky Moravského zemského archivu).

Dalším výstupem, který spatřil světlo světa na konci roku 2018, je sborník příspěvků. Do něj přispěli někteří z přednášejících, vedle nich však i další, kteří se konference z časových či jiných důvodů nemohli zúčastnit. V tištěné podobě vyšel sborník v nákladu 250 ks a byl distribuován do povinných knihoven a na katastrální úřady a katastrální pracoviště. Pro širokou odbornou veřejnost jsme připravili elektronickou verzi sborníku, a to v podobě samostatného ISBN - vztahují se na něj stejná licenční a citační práva jako na tištěnou knihu.

Věříme, že sborník poslouží těm, kteří chtějí získat bližší informace k obrovskému dílu našich předků, který je i po 200 letech zdrojem informací i estetickým zážitkem – stabilní katastr.

Dokumenty ke stažení:

Poslední aktualizace: 15.04.2019
Poslední revize: 25.01.2021
Autor: 982

Aktuality

15.11.2021

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021)16.09.2021
Na kartografické konferenci v Ostravě byly v rámci 23. ročníku soutěže Mapa roku 2020 udělovány ceny za nejlepší kartografická díla vydaná na území České republiky. Hodnotící komise České kartografické společnosti udělila Zvláštní ocenění Zeměměřickému úřadu za vývoj uživatelsky hodnotných webových mapových aplikací.