Vyšší územní prvky a územně evidenční jednotky

Seznam číselníků

Stát

Název číselníku UI_STAT
Popis číselníku: Stát
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 17.09.2019
 
Položka Význam
KODKód státu
NAZEVNázev státu
PLATI_ODDatum aktualizace státu
PLATI_DODatum zániku státu
DATUM_VZNIKUDatum vzniku státu

Regiony soudržnosti

Název číselníku UI_REGION_SOUDRZNOSTI
Popis číselníku: Regiony soudržnosti
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 17.09.2019
 
Položka Význam
KODKód regionu soudržnosti
NAZEVNázev regionu soudržnosti
STAT_KODKód státu [UI_STAT]
NUTS_LAUKód NUTS/LAU
PLATI_ODDatum aktualizace regionu soudržnosti
PLATI_DODatum zániku regionu soudržnosti
DATUM_VZNIKUDatum vzniku regionu soudržnosti

Staré kraje z roku 1960

Název číselníku UI_KRAJ_1960
Popis číselníku: Staré kraje z roku 1960
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 17.09.2019
 
Položka Význam
KODKód starého kraje
NAZEVNázev starého kraje
STAT_KODKód státu [UI_STAT]
PLATI_ODDatum aktualizace starého kraje
PLATI_DODatum zániku starého kraje
DATUM_VZNIKUDatum vzniku starého kraje

Vyšší územní samoprávné celky (nové kraje)

Název číselníku UI_VUSC
Popis číselníku: Vyšší územní samoprávné celky (nové kraje)
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 17.09.2019
 
Položka Význam
KODKód VÚSC
NAZEVNázev VÚSC
REGSOUDR_KODKód regionu soudržnosti [UI_REGION_SOUDRZNOSTI]
NUTS_LAUKód NUTS/LAU
PLATI_ODDatum aktualizace VÚSC
PLATI_DODatum zániku VÚSC
DATUM_VZNIKUDatum vzniku VÚSC

Okresy

Název číselníku UI_OKRES
Popis číselníku: Okresy
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 17.09.2019
 
Položka Význam
KODKód okresu
NAZEVNázev okresu
VUSC_KODKód VÚSC [UI_VUSC]
KRAJ_1960_KODKód starého kraje [UI_KRAJ_1960]
NUTS_LAUKód NUTS/LAU
PLATI_ODDatum aktualizace okresu
PLATI_DODatum zániku okresu
DATUM_VZNIKUDatum vzniku okresu

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Název číselníku UI_ORP
Popis číselníku: Správní obvody obcí s rozšířenou působností
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 17.09.2019
 
Položka Význam
KODKód správního obvodu obce s rozšířenou působností
NAZEVNázev správního obvodu obce s rozšířenou působností
SPRAVNI_OBEC_KODKód správní obce [UI_OBEC]
VUSC_KODKód VÚSC [UI_VUSC]
PLATI_ODDatum aktualizace správního obvodu obce s rozšířenou působností
PLATI_DODatum zániku správního obvodu obce s rozšířenou působností
DATUM_VZNIKUDatum vzniku správního obvodu obce s rozšířenou působností

Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem

Název číselníku UI_POU
Popis číselníku: Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 17.09.2019
 
Položka Význam
KODKód správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
NAZEVNázev správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
ORP_KODKód správního obvodu obce s rozšířenou působností [UI_ORP]
SPRAVNI_OBEC_KODKód správní obce [UI_OBEC]
PLATI_ODDatum aktualizace správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
PLATI_DODatum zániku správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
DATUM_VZNIKUDatum vzniku správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

Zpět na Číselníky ISÚI

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

28.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.