Informace o územní identifikaci

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění, vede a spravuje údaje o územních prvcích a evidenčních jednotkách. Na této stránce jsou vystavovány informace o předpokládaných a provedených změnách týkajících se prvků územní identifikace vedených v RÚIAN.
 

Změny územní identifikace jsou vedeny v jednotlivých souborech, vždy za celý kalendářní rok.

Změny vyšších prvků územní identifikace jsou ke stažení v souborech ve formátu XLS (XLSX):
  •  (2012) aktualizováno 23. 1. 2013
  •  (2013) aktualizováno 8. 11. 2013
  •  (2014) aktualizováno 21. 10. 2014
  •  (2015) aktualizováno 16. 6. 2016
  •  (2016) aktualizováno 21. 12. 2016
  •  (2017) aktualizováno 2. 3. 2018
  •  (2018) aktualizováno 3. 12. 2018
  •  (2019) aktualizováno 19. 8. 2019
Převodníky mezi kódy RÚIAN a ČSÚ u prvků ORP, POU a SOP:
Kódy územních prvků RÚIAN byly převzaty z informačního systému o datových prvcích ISVS (Informační systémy veřejné správy), který spravuje Ministerstvo vnitra ČR na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a s tím souvisejících vyhlášek č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích.

Katastrální území s OMP-V
Zpět na RÚIAN

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

28.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.