Informace o územní identifikaci

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění, vede a spravuje údaje o územních prvcích a evidenčních jednotkách. Na této stránce jsou vystavovány informace o předpokládaných a provedených změnách týkajících se prvků územní identifikace vedených v RÚIAN.
 

Změny územní identifikace jsou vedeny v jednotlivých souborech, vždy za celý kalendářní rok.

Změny vyšších prvků územní identifikace jsou ke stažení v souborech ve formátu XLS (XLSX):
  •  (2012) aktualizováno 23. 1. 2013
  •  (2013) aktualizováno 8. 11. 2013
  •  (2014) aktualizováno 21. 10. 2014
  •  (2015) aktualizováno 16. 6. 2016
  •  (2016) aktualizováno 21. 12. 2016
  •  (2017) aktualizováno 2. 3. 2018
  •  (2018) aktualizováno 3. 12. 2018
  •  (2019) aktualizováno 11. 3. 2019
Převodníky mezi kódy RÚIAN a ČSÚ u prvků ORP, POU a SOP:
Kódy územních prvků RÚIAN byly převzaty z informačního systému o datových prvcích ISVS (Informační systémy veřejné správy), který spravuje Ministerstvo vnitra ČR na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a s tím souvisejících vyhlášek č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích.

Katastrální území s OMP-V
Zpět na RÚIAN

Aktuality

16.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec.

15.04.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2019) je k dispozici ke stažení.

10.04.2019
V souladu s § 110 zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2018.

10.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

10.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada - Ředitel/ředitelka odboru informatiky.

08.04.2019
Zveřejněna Výroční zpráva  Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2018.