Informace o územní identifikaci

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění, vede a spravuje údaje o územních prvcích a evidenčních jednotkách. Na této stránce jsou vystavovány informace o předpokládaných a provedených změnách týkajících se prvků územní identifikace vedených v RÚIAN.
 

Změny územní identifikace jsou vedeny v jednotlivých souborech, vždy za celý kalendářní rok.

Změny vyšších prvků územní identifikace jsou ke stažení v souborech ve formátu XLS (XLSX):
  •  (2012) aktualizováno 23. 1. 2013
  •  (2013) aktualizováno 8. 11. 2013
  •  (2014) aktualizováno 21. 10. 2014
  •  (2015) aktualizováno 16. 6. 2016
  •  (2016) aktualizováno 21. 12. 2016
  •  (2017) aktualizováno 2. 3. 2018
  •  (2018) aktualizováno 3. 12. 2018
  •  (2019) aktualizováno 11. 3. 2019
Převodníky mezi kódy RÚIAN a ČSÚ u prvků ORP, POU a SOP:
Kódy územních prvků RÚIAN byly převzaty z informačního systému o datových prvcích ISVS (Informační systémy veřejné správy), který spravuje Ministerstvo vnitra ČR na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a s tím souvisejících vyhlášek č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích.

Katastrální území s OMP-V
Zpět na RÚIAN

Aktuality

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.

27.05.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 12. června 2019

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.