Praktické školení RÚIAN

ČÚZK na základě zpětné vazby z kontrol v oblasti zápisu údajů do RÚIAN pořádá praktické školení, které je primárně určené pro zaměstnance krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů územně členěných statutárních měst, kteří se zabývají kontrolou zápisu údajů do RÚIAN na obcích a obecných stavebních úřadech resp. městských částech nebo městských obvodech. Školení bude zaměřeno na praktickou stránku provádění kontrol (jak se na kontrolu připravit, na co se v rámci kontroly zaměřit, obsah kontrolních protokolů atd).
 
Školení je zdarma a bude probíhat vždy ve středu nebo ve čtvrtek od 9:00 (10.00) do cca 12.00 (13.00) hodin v počítačové učebně v budově ČÚZK v Kobylisích. Jedná se o „plovoucí školení“, tzn. termíny školení nejsou dopředu pevně stanoveny. ČÚZK stanoví konkrétní termín vždy po naplnění kapacity počítačové učebny (kapacita počítačové učebny je 18 osob). Následně bude přihlášeným účastníkům dle pořadí, s minimálním předstihem 14 dnů, oznámen emailem termín konání a bližší informace ke konkrétnímu běhu. V případě, že Vám nabídnutý termín nebude vyhovovat, budete přesunuti do následujícího běhu školení a po jeho naplnění opět kontaktováni s novým termínem. Po odmítnutí 3. termínu bude Vaše přihláška stornována.

V případě, že máte zájem se praktického školení zúčastnit, zašlete přihlášku s níže uvedenými údaji na emailovou adresu skoleni.RUIAN@cuzk.cz.

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno a příjmení
  • kontaktní email a telefon
  • OVM
  • do předmětu emailu uveďte, prosím, „kontrola přenesené působnosti“ a na které úrovni kontrolu provádíte („obec" nebo „obecný stavební úřad")

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.