20180914 - Přihlašovací formulář na seminář RÚIAN

 • V sekci Školení 2018 je k dispozici přihlašovací formulář na seminář RÚIAN pro zaměstnance veřejné správy.
  Zveřejněno 14. 9. 2018
 • Aktuality

  09.11.2018
  Dne 9. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 256/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2020. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

  06.11.2018
  Dne 31. října 2018 se konala v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze konference „Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře (1918-2018)“. Prezentace a komentáře k prezentacím a publikace vydaná při této příležitosti jsou k dispozici ke stažení.

  06.11.2018
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Metodik bezpečnosti.

  05.11.2018
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Specialista GIS.

  15.10.2018
  Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2018) je k dispozici ke stažení.

  12.10.2018
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Mzdová účtárna.