20201014 - Vyhlášení výsledků voleb

 • Dne 6. 10. 2020 a 13. 10. 2020 byly vyhlášeny a uveřejněny ve Sbírce zákonů č. 395/2020 Sb. a č. 396/2020 Sb. a č. 406/2020 Sb. celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky. Státní volební komisí byly odemčeny volební okrsky v RÚIAN a nyní je možné měnit jejich vymezení. 
  Zveřejněno 14.10.2020
 • Aktuality

  30.10.2020
  S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s usnesením vlády ČR č. 1080 ze dne 21. října 2020 budou mít všechny katastrální úřady od 2. listopadu 2020 úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

  09.10.2020
  Důležité upozornění!
  S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 994 ze dne 8. října 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů v době od pondělí 12. října 2020 do pátku 23. října 2020 omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte prosím aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v pondělí a ve středu, rozsah úředních hodin naleznete na webových stránkách příslušných katastrálních úřadů. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými rovněž na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
  Děkujeme za pochopení.

  09.10.2020
  Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

  08.10.2020
  Dne 6. 10. 2020 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

  22.09.2020
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

  11.09.2020
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN