Transformační programy pro transformaci mezi ETRS89
a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období
od 1. 1. 2018

Níže uvedené programy byly schváleny pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK po zavedení nové realizace systému ETRS89 v ČR. Nelze je tedy použít pro transformaci mezi ETRS89 v rámci ETRF89 a S-JTSK.

S ohledem na jejich přesnost je možné je používat pro oblast podrobných bodů i pro práce vyžadující přesnost PPBP bez územního omezení.
 

 1. Program VÚGTK, v.v.i., etrf00-jtsk_v1801.
  Nutnými podmínkami pro využití programu je:
  1. geocentrické souřadnice nově určovaných bodů musí být určeny v systému ETRS89 v rámci ETRF2000,
  2. při výpočtu je nutno postupovat dle zásad pro využití tohoto programu.
   Zpřesnění globální transformace je docíleno pomocí převodních tabulek schválených ČÚZK (table_yx_3_v1710.dat). Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,028 m (mp = 0,036 m).
Programy uvedené v následujících odstavcích vznikly podle stejné metodiky a na základě stejných vstupních informací, vzorců a dat jako program uvedený v odst. 1, platí tedy pro ně shodné podmínky použití a shodné charakteristiky přesnosti.
 1. Transformační knihovna  ETJTZU 2018 (instalační verze 2017-12-20), která je součástí transformačního programu ETJTZU 2018 (od téže instalační verze) vyvinutého Zeměměřickým úřadem a všech dalších transformačních služeb na geoportálu ČÚZK v gesci Zeměměřického úřadu.
 2. Transformační modul (knihovna) GSProj.dll verze 1.0.2018.2, který je součástí programového vybavení mapového serveru Marushka® (od verze 4.2.4.16), desk top editorů MarushkaDesign (od verze 4.2.4.16), GeoStoreV6 (od verze 6.8.9), produktů InspireGmlCmd pro exporty datových sad pro INSPIRE(od verze 4.2.4.16) a IsknExp služby zrcadlení databáze do file cache pro účely nahlížení do KN (od verze 4.2.4.16) a programu etrsjtsk.exe (od verze 6.8.9), který slouží pro transformace mračen bodů. Modul je dodáván firmou GEOVAP, spol. s r.o.
 3. Transformační program Transform MAX 1710 verze 1 a 2 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1710).
 4. Transformační modul ETRS-2-JTSK_1710 verze 1.0 vyvinutý panem Jakubem Noskem pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 5. Program GeoPol/Survey verze 2018.1 vyvinutý Ing. Ladislavem Fofonkou a distribuovaný svým autorem a firmou GPlus, s. r. o.
 6. Transformační program Krovak 2018 verze 1.0.1.9 dodávaný firmou Geovap, spol. s r.o.
 7. Program Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0 dodávaný firmou GEOTRONICS Praha, s. r. o. Při použití programu musí být voleno nastavení: zóna Krovak_2018, soubor rovinné dotransformace KG2018 a model geoidu CR2005.
 8. Transformační modul JTSK-2018 (Krovak), který je součástí programů X-PAD Survey (od verze 3.5.500), X-PAD Construction (od verze 3.5.500) a X-PAD Office Fusion (od verze 4.1.000).  Programy jsou dodávány firmou GEOPEN, s. r. o., k aparaturám GEOMAX pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 9. Program Groma verze 12.1 dodávaný firmou GEOLINE, spol. s r.o.
 10. Program Leica Geo Office verze 8.18.2, 8.3 a 8.4 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 11. Program Leica SmartWorx Viva verze 3.01, 3.03, 3.50, 3.52, 3.53, 4.00, 4.01, 4.034.50, 4.51, 4.60, 5.00, 5.02, 5.05, 5.50, 5.60, 5.61, 5.706.00, 6.03, 6.046.13, 6.16, 7.007.02 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 12. Program Leica SmartWorx I verze 8.10, 8.11, 8.12, 8.50, 8.558.56, 8.71, 9.01, 9.02 a 9.03 dodávaný firmou GEFOS a.s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 13. Program Leica Infinity verze 1.2.01.2.1, 1.3.0, 1.3.1, 2.0.0, 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.3.2, 2.4.0 a 2.4.1 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 14. Program Leica Captivate verze 1.20, 1.21, 1.30, 2.00, 2.03, 2.04, 2.10, 2.13, 2.20, 2.30, 3.00, 3.02 a 3.20 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 15. Program GeusTrans 2018 verze 1.0 dodávaný firmou GEUS ware s.r.o. pro jednosměrnou transformaci z ETRS89 do S-JTSK.
 16. Transformační modul Czechia-Krovak 2018 dodávaný firmou TOPGEOSYS s.r.o. jako volitelná součást programů Topcon TopSURV, Topcon Tools, Topcon LINK od jejich verze 8.2 (shodně pro všechny tři programy) a Magnet FieldMagnet Office Tools od jejich verze 1.1.1 (shodně pro oba programy). Při použití programů musí být voleno nastavení: projekce Czechia-Krovak_2018, systém S_JTSK05 a model geoidu CR-2005_v1005.
 17. Program ETRF2KRO2018 verze 3.0 dodávaný firmou TOPGEOSYS s.r.o. Program je také implementován do programu Geolink (od jeho verze 2.3) Při použití programu musí být vybrána volba: verze převodu etrf jtsk_v1710.
 18. Transformační modul S-JTSK (GK2018), který je součástí programů Tracy (od verze 2.4.0), TRIUMPH-VS (od verze 1.10.800), J-Field (od verze 2.1.0.25), Justin Link (od verze 2.123.162.17), Justin (od verze 2.123.161.53), GIODIS (od verze 1.7.14.1606), JAVAD Mobile Tools (Android) (od verze 3.3.0) a JAVAD Mobile Tools (iPhone, iPad) (od verze 3.0). Programy jsou dodávány firmou GEOPEN, s. r. o. , k aparaturám JAVAD pro zpřesněnou globání transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 19. Transformační modul GNSS-JTSK 2018 verze 1.0. Modul je dodáván firmou GEPRO spol. s r. o., a je součástí programů Kokeš (od verze 13.70), MISYS (od verze 13.70) a PROLAND (od verze 13.70).
 20. Program  SurvCE verze 5.90.75 vytvořený firmou Carlson Software, Inc., pro jednosměrnou transformaci z ETRS89   do S-JTSK. Program je dodáván firmami GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o., geoobchod, s. r. o., Geoteam, s. r. o., GEUS ware s. r. o., Martin Smíšek (provozovna GEOmart - Martin Smíšek), Mensuro s. r. o., a Satlab Geosolutions s. r. o. k aparaturám Altus, Ashtech, CHC, Magellan, Satlab, South, Spectra Precision a Stonex. Při použití programu musí být vybrána lokalizace a projekce: země CZECH a souřadnicová projekce Krovak-JTSK(GRID).
 21. Program GeoRW5 2018 verze 1.0, vytvořený Ing. Karlem Machem, Ph.D. pro potřeby firmy Geodézie Beskydy s. r. o.

Aktuality

18.01.2019
Zveřejněny statistické údaje za rok 2018 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

14.01.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2019) je k dispozici ke stažení.

10.01.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

07.01.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Správce ISKN (11. platová třída).

13.12.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2018) je k dispozici ke stažení.

06.12.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - programátor/programátorka.