Tisk archiválií

Zeměměřický úřad poskytuje tištěné kopie archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

Prodejna map tiskne archiválie dostupné v aplikaci Archivní mapy (http://archivnimapy.cuzk.cz https://www.cuzk.cz/ikony/nove_okno.aspx) i v Geoportálu ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz https://www.cuzk.cz/ikony/nove_okno.aspx).
 
Objednání tištěných kopií archiválií je možné

Tisky budou na základě objednávky
 • zaslány poštou na základě platby předem. Poštovné dle aktuálních poštovních sazeb, balné se neúčtuje.
 • zaslány na dobírku s poštovným dle aktuálních poštovních sazeb, balné se neúčtuje.
 • vydány po zaplacení při osobním odběru v prodejně map Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 1800/9 182 11 Praha 8. 
Cena tisku - Ceník produktů a výkonů Zeměměřického úřadu ke stažení https://www.cuzk.cz/ikony/nove_okno.aspx

Rozsáhlé a badatelsky nejvíce využívané archivní soubory ÚAZK jsou systematicky skenovány. Prostřednictvím samostatných aplikací Archivní mapy a Vademecum je zavedena možnost jejich studia dálkovým přístupem a prostřednictvím E-shopu na Geoportálu ČÚZK je možné objednat jak rastrové soubory vzniklé skenováním, tak i kvalitní papírové tisky. Data ostatních archivních souborů, které nejsou naskenovány, lze objednat poštou nebo přímo v ÚAZK, e-mail miroslav.kronus@cuzk.cz.
 
Tisk všech ostatních archiválií (celých listů nebo výřezů) lze objednat
 • poštou.
 • e-mailem vedoucímu Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.
  Adresa: Zeměměřický úřad, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8.
  E-mail: miroslav.kronus@cuzk.cz, tel. 284 041 681.
Tisky budou na základě objednávky
 • zaslány na dobírku s poštovným dle aktuálních poštovních sazeb, balné se neúčtuje.
 • vydány po zaplacení při osobním odběru v badatelně Ústředního archivu zeměměřictví a katastru,
  Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8.

Ceník produktů a výkonů Zeměměřického úřadu ke stažení

Aktuality

15.11.2021

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021)16.09.2021
Na kartografické konferenci v Ostravě byly v rámci 23. ročníku soutěže Mapa roku 2020 udělovány ceny za nejlepší kartografická díla vydaná na území České republiky. Hodnotící komise České kartografické společnosti udělila Zvláštní ocenění Zeměměřickému úřadu za vývoj uživatelsky hodnotných webových mapových aplikací.