Tisk ortofot České republiky

Tisk ortofot z digitálních dat poskytuje Zeměměřický úřad v rozsahu celého státního území na velmi kvalitní velkoformátové tiskárně (max. šíře papíru 1 050 mm).
Parametry dat jsou u vedeny zde .
Data jsou členěna dle kladu listů Státní mapy 1 : 5 000. Tisk jednoho souboru rozsahu 2,5 x 2 km je pro měřítko 1 : 5 000 na papír cca formátu A2 (420 x 594 mm).
Vyhotovíme případně i  výřezy a  mozaiky z těchto dat.
Provádíme tisk samotných ortofot nebo tisk ortofotomap s přidanou vrstvou z dat Geonames, ZABAGED®, Vektorového souboru správních hranic nebo katastrální složky SM 5.

Tisky se provádějí na papír 120 g/m2, při tisku na fotopapír (lesklý nebo matný) se cena zvyšuje o 50 %.

Cena tisku ortofota:
Ceník produktů a služeb Zeměměřického úřadu

Objednávka tisku ortofot ČR:
Tisky z Vašeho zájmového území lze objednat poštou, e-mailem nebo osobně na adrese:
Zeměměřický úřad, prodejna map
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8
Email: prodejna.map.praha@cuzk.cz

Dále je možné vybírat i  objednávat přímo v prostředí internetu prostřednictvím Internetového obchodu, který je přístupný z Geoportálu ČÚZK na adrese http://geoportal.cuzk.cz .
Tisky budou na základě objednávky
• zaslány poštou na základě platby předem, poštovné dle aktuálních sazeb, balné se neúčtuje
(dodací lhůta je max. 14 dnů),
• zaslány na dobírku s poštovným dle aktuálních sazeb, balné se neúčtuje (dodací lhůta je max. 14 dnů),
• vydány po zaplacení při osobním odběru v prodejně map.

Prostřednictvím Internetového obchodu lze však objednávat pouze tisky jednotlivých ortofot v kladu listů Státní mapy 1 : 5 000.
Pro objednání tisku ortofot s přidanou vrstvou nebo speciálních výřezů a  mozaik je třeba domluvit podrobnosti s pracovníkem Zeměměřického úřadu:

Kontaktní osoba - Eva Kábová
e-mail: prodejna.map.praha@cuzk.cz
tel.: 284 043 533, 284 043 534.

Aktuality

15.11.2021

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021)16.09.2021
Na kartografické konferenci v Ostravě byly v rámci 23. ročníku soutěže Mapa roku 2020 udělovány ceny za nejlepší kartografická díla vydaná na území České republiky. Hodnotící komise České kartografické společnosti udělila Zvláštní ocenění Zeměměřickému úřadu za vývoj uživatelsky hodnotných webových mapových aplikací.