Změny v INSPIRE datových sadách

12.1.2017
V souvislosti s projektem European Location Framework (ELF) bylo provedeno rozšíření datového modelu některých INSPIRE datových sad. Rozšiřující ELF xml schémata jsou dostupná na adrese http://www.locationframework.eu/schemas. Do schémat jsou importována INSPIRE xml schémata ve verzi 4.0.
Změny byly provedeny v těchto datových sadách:

 • Územní správní jednotky (AU)
 • Zeměpisná jména (GN)
 • Vodstvo (HY)
 • Dopravní sítě - letecká doprava (TN_AIR)
 • Dopravní sítě - lanová dráha (TN_CABLE)
 • Dopravní sítě - železniční doprava (TN_RAIL)
 • Dopravní sítě - silniční doprava (TN_ROAD)
 • Dopravní sítě - vodní doprava (TN_WATER)
05.12.2016
V souvislosti se zapojením ČÚZK do projektu ELF dojde od 2.1.2017 k rozšíření datového modelu některých INSPIRE datových sad. Rozšiřující ELF xml schémata jsou dostupná na adrese http://www.locationframework.eu/schemas. Do schémat jsou importována INSPIRE xml schémata ve verzi 4.0. Ukázkové soubory a popis změn pro témata AU, GN, HY a TN a příslušný popis změn pro jednotlivé typy objektů podle schémat ELF 1.0 jsou ke stažení zde:
Územní správní jednotky (AU)
Zeměpisná jména (GN)
Vodstvo (HY)
Dopravní sítě-letecká doprava (TN_AIR)
Dopravní sítě-lanová dráha (TN_CABLE)
Dopravní sítě-železniční doprava (TN_RAIL)
Dopravní sítě-silniční doprava (TN_ROAD)
Dopravní sítě-vodní doprava (TN_WATER)

 

1.10.2016
1. října 2016 ČÚZK upravil poskytování INSPIRE datových sad poskytovaných formou předpřipravených souborů nebo stahovacích služeb. Jedná se o přechod na vyšší verzi schémat XML (XSD). Nejde o změnu obsahu dat, ale o drobné úpravy zápisu. Schémata XML ve verzi 3.0 nebudou nadále podporována. Nová schémata XML ve verzi 4.0 jsou k dispozici na webu JRC. Další informace o schématech XML pro datové sady INSPIRE najdete na stránce http://inspire.ec.europa.eu/portfolio/xml-schemas . Schémata XML pro BuildingsExtended2D a BuildingsExtendedBase byla navržena ve spolupráci ČÚZK a ČVUT v Praze a jsou k dispozici na adrese http://services.cuzk.cz/xsd/inspire/ .

Změny byly provedeny v těchto datových sadách:
 • Parcely (CP),
 • Administrativní jednotky (AU),
 • Adresy (AD),
 • Budovy (BU),
 • Zeměpisná jména (GN),
 • Vodstvo (HY),
 • Dopravní sítě (TN).
ČÚZK bude do konce roku 2016 poskytovat GML data témat CP, AU, AD, BU odpovídající verzi schémat XML ve verzi 3.0 formou služby WFS a předpřipravených souborů ve formátu GML 3.2.1 na níže uvedených adresách.
 

GML (gml soubory jsou platné k 1.10.2016, nadále již nejsou aktualizovány)

 • CP: http://services.cuzk.cz/gml/inspire-v3/cp/ ,
 • AU: http://services.cuzk.cz/gml/inspire-v3/au/ ,
 • AD: http://services.cuzk.cz/gml/inspire-v3/ad/ ,
 • BU: http://services.cuzk.cz/gml/inspire-v3/bu/ .

WFS

 • CP: http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs-v3.asp?service=WFS&request=getcapabilities ,
 • AU: http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-au-wfs-v3.asp?service=WFS&request=getcapabilities ,
 • AD: http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-ad-wfs-v3.asp?service=WFS&request=getcapabilities ,
 • BU: http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu-wfs-v3.asp?service=WFS&request=getcapabilities .
Služby poskytující data odpovídající XSD ve verzi 4.0 běží na původních adresách.

01.08.2016
Ukázkové soubory a popis změn pro témata AD, AU, CP, BU, GN, HY a TN v souvislosti s přechodem na INSPIRE xml schema verze 4.0. jsou ke stažení zde:
Adresy (AD)
Územní správní jednotky (AU)
Parcely (CP)
Budovy (BU)
Zeměpisná jména (GN)
Vodstvo (HY)
Dopravní sítě-letecká doprava (TN_AIR)
Dopravní sítě-lanová dráha (TN_CABLE)
Dopravní sítě-železniční doprava (TN_RAIL)
Dopravní sítě-silniční doprava (TN_ROAD)
Dopravní sítě-vodní doprava (TN_WATER)

11.7.2016
ČÚZK předběžně informuje o chystané změně INSPIRE datových sad poskytovaných formou předpřipravených souborů nebo stahovacími službami. Jedná se o přechod na vyšší verzi xml schémat (XSD), který se plánuje od 1.10.2016. Nejedná se o změnu obsahu dat, ale pouze o drobné úpravy zápisu. XML schéma 3.0  již není podporováno. Nová XML schémata ve verzi 4.0 jsou k dispozici na webu JRC. Dále v souvislosti se zapojením ČÚZK do projektu ELF dojde od 1.1.2017 k rozšíření datového modelu některých INSPIRE datových sad.

Za komplikace tímto způsobené se omlouváme a děkujeme za pochopení. Uživatelům našich služeb bude od 1.8.2016 k dispozici popis změn a ukázkové GML soubory v podobě, jak budou poskytovány po přechodu na XML schéma 4.0. Obdobně budeme předem informovat o rozšíření datového modelu v souvislosti s projektem ELF.

Aktuality

27.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-město.

15.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Účtárna.

14.11.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2023) je k dispozici ke stažení.

06.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Hradec Králové.

23.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště České Budějovice a Katastrálního pracoviště Písek.

11.10.2023
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.