Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Kontroly přenesené působnosti

Od 1. 7. 2014 probíhají kontroly krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů územně členěných statutárních měst v oblasti zápisu údajů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), které jsou součástí kontrol výkonu přenesené působnosti na obcích (městských částech/městských obvodech).

Povinnosti obcí v oblasti zápisu údajů do ISÚI/RÚIAN upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Editoři zapisují údaje do RÚIAN prostřednictvím informačního systému územní identifikace (ISÚI). Způsob postupu při zápisu údajů do RÚIAN je dále stanoven vyhláškou č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

ČÚZK vyhotovil Standard pro oblast kontroly editace údajů do ISÚI/RÚIAN, který slouží jako metodický návod k provedení kontroly přenesené působnosti obcí na úseku RÚIAN ze strany krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů územně členěných statutárních měst a zajišťuje sjednocení výkonu kontroly RÚIAN v rámci celé České republiky.

  • Standard pro oblast kontroly editace údajů do ISÚI/RÚIAN archiv ve formátu ZIP - aktualizováno 4. 5. 2022 (Standard byl doplněn o kontrolu přístupových oprávnění uživatelů ISÚI dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a související vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti)